(Oud) Heeze


Het station (Oud) Heeze ligt aan de spoorlijn Weert - Eindhoven bij km. 11.585.
Oorspronkelijk heette het station Heeze. Later in de jaren zeventig is het station verplaatst en veranderde de naam in Oud Heeze. Het nieuwe station of eigelijk een halte nam de oude naam mee. De sporen met de losweg zijn al lang opgebroken maar het inhaalspoor ligt er nog steeds. Verder is nog goed zichtbaar waar het perron lag en het station stond. Tot in de jaren zeventig was er een losweg en tot in de jaren tachtig was kopspoor 4 nog aanwezig.

    

Het baanvak Eindhoven - Weert bij km 11.025 in zuidelijke richting. In de verte het perron en de wissels van Heeze d.d. 9 juli 1963.
(Foto's R. Ankersmit)


Gebruikte afkortingen Blokstelsels Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen klik hier.De emplacementstekening van (Oud) Heeze.
Post TTekening van het bedieningstoestel in post T.Post T was gehuisvest in het stationsgebouw. Over het algemeen was post T een standaard post.
Vanwege de verafgelegen wissels aan de zuidkant waren deze electrisch bedienbaar. Vermoedelijk is er ook nog een post II geweest. De bediening was als volgt:
Alvorens post T de krukjes 2 (wsl 13) en/of 3 (wsl 14/15) kon omleggen (naar links of rechts) moet de vierkante witte drukknop "wissel 13" of "wissel 14/15" worden gedrukt. Tijdens het omleggen van het krukje moet de drukknop ingedrukt worden gehouden. Door het drukken van de drukknop wordt het venstertje bij het betreffende krukje wit indien de wissels niet bezet zijn. Tijdens het omlopen (indien nodig) van de wissels is het lampje in de betreffende drukknop gedoofd. Bij het terugleggen van het krukje hoefde verder geen andere handeling worden uitgevoerd. De wissels bleven wel in hun laatste stand liggen.
Voor vertrek naar Maarheeze moest post T zich deels zelfontblokken door het geven van het venster 14. Vrij kwam dan venster 11. Uiteraard moest ook het venster "Blok naar Mz" wit zijn gemaakt door Maarheeze.
Voor aankomst vanaf Maarheeze moest ook hier post T zichzelf ontblokken door het geven van het venster 9. Vrij kwam dan venster 8. Ook was er een tweede venster (12 of 13)wat vrij kwam door post I voor de aankomst.
Boven de vensters 8 en 11 zaten wisselstraatsperren. Zolang de trein niet binnen was of geheel was vertrokken bleven deze rood. Wanneer deze wit werden kon het betreffende venster er onder pas worden teruggegeven. Tot dat moment lagen de wissels van de rijweg vast. Vandaar dat er geen wisselstraatsper aanwezig was met een krukje. Dat was hier niet nodig.
Naast enkele wissels werd ook het voorsein Dv vanwege de afstand electrisch bediend.
Voor de losweg was een beveiliging d.m.v een stopontspoorblok. Deze was bedienbaar d.m.v. een grendelhandel op post T. Dit handel bediende tevens het grendel op het handwissel 11 dat toegang gaf tot de losweg.Post ITekening van het bedieningstoestel in post I.Door de ongunstige ligging van post T was het niet mogelijk om alle nevenposten te sluiten. Hierdoor bleef post I in dienst. Post I had namelijk de verantwoordelijkheid over de naastgelegen overweg waar post T geen zicht op had.
Post I was een vrij standaard post met enkel de toevoeging van de overweg bedient d.m.v. handels in het toestel. De bediening was als volgt:
I legt het krukje om in veld 3 of 7. (afhankelijk van welke overwegbomen I wilt sluiten); de knipperlichten gaan branden. Hierna kon I de overwegen sluiten door de handels in veld 3 en 4 of 6 en 7 langzaam om te leggen.
Voor vertrek of aankomst vanuit of naar Geldrop was er medewerking van wachtpost 9 nodig. Deze medewerking kon I krijgen door de knop "Wp 9 n. Gp" of "Wp 9 v. Gp" te drukken.
Wanneer Wp 9 de medewerking verleende werd het venstertje "Wp 9 akd. n. Gp ontv." of "Wp 9 akd. v. Gp ontv." wit en ging het lampje "Van Gp" en of "Naar Gp" branden.
De handwissels 4 en 5 waren voorzien van een Kz slot waarvan de sleutel in het toestel van post I aanwezig was. Op zich was dit vreemd aangezien de wissels bij post T voor de deur lagen.

Wachtpost 9Tekening van het tableau t.b.v. de treinaankondiging en er naast de windwerken welke buiten bij de wachtpost stonden.Wachtpost 9 bediende de nabijgelegen overwegen. En lag naast de wachtpost de andere een stuk verderop. Beide werden bediend d.m.v. een windwerk. Vermoedelijk had de verstgelegen overweg een mechanisch tijgrendel op het windwerk.
De werking van de aankondiging was als volgt:
  1. Een schel begint te luiden en een wit licht in de betreffende vierkante drukknop gaat branden;
  2. Wachtpost 9 drukt vervolgens op de vierkante drukknop welke is opgelicht;
  3. De schel stopte met luiden en de schel met langzame slag begon te luiden;
  4. Het witte en bijbehorende groene lampje doofde en het gele lampje ging branden;
  5. Nu sluit wachtpost 9 de overwegen d.m.v. de windwerken;
  6. Wanneer de trein over de overweg was stopte de bel met luiden, het betreffende gele lampje doofde en het groene ging branden;
  7. Wachtpost 9 opent de overwegen indien beide bij de overweg behorende groene lampjes branden.

Met ingang van 13 juni 1965 is de klassieke beveiliging te Heeze vervallen en is dit station een halte langs de vrije baan geworden.

Voor een beschrijving van het station Geldrop klik hier.
Voor een beschrijving van het station Maarheeze klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen