Hattemerbroek / Brug over de IJssel
Station Hattemerbroek is het voormalige spoorwegstation van het dorp Hattemerbroek gelegen aan de spoorlijn Amersfoort - Zwolle bij km. 83.105.
Hier takten de spoorlijn Apeldoorn - Zwolle en de 'Zuiderzeetramweg' uit Nunspeet aan op de 'Centraalspoorweg' Amersfoort - Zwolle.
Het station heette voor 1 januari 1913 Hattem (NCS) om onderscheid te maken met het station Hattem. De toevoeging NCS was ontleend aan de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij, eigenaar en exploitant van de Centraalspoorweg en de Zuiderzeetramweg. Het was in gebruik van 20 augustus 1863 tot 15 mei 1938 en daarna gedurende twee korte periodes van 16 mei tot 6 oktober 1940 en van 3 september 1945 tot 6 mei 1946. Op laatstgenoemde datum werd het station definitief gesloten.
Het stationsgebouw van de architect Nicolaas Kamperdijk was van het standaardtype NCS 3e klasse. Het werd in 1863 gebouwd en in 1876 en 1905 verbouwd. In 1960 werd de bovenverdieping gesloopt, in 1970 volgde de rest.
Een klein gedeelte van het stationsgebouw bleef bestaan als huisvesting voor de bedieningspost.


Het oorspronkelijke stationsgebouw van Hattemerbroek.
(bron: www.stationsweb.nl)


      

Een overzicht van de situatie te Hattemerbroek d.d. 2 maart 1975.
(Foto's: W. Vos)De sporen richting Wezep met links het spoor richting Hattem d.d. 2 maart 1975.
(Foto W. Vos)Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de post was een Siemens & Halske handelinrichting zonder blokkast geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.De emplacementstekening van Hattemerbroek / Brug over de IJsselPost T      

Het interieur van post T Hattemerbroek d.d. 2 maart 1975.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van de handelinrichting in post T.Het windwerk voor de bediening van de overweg d.d. 2 maart 1975.
(Foto: W. Vos)De overweg is in de beveiliging opgenomen door middel van de vergrendelknoppen die zijn aangebracht aan de zijkant van het windwerk.
Als de overweg gesloten is, kunnen deze knoppen worden ingedrukt waardoor de vergrendeling plaats vindt en waardoor tevens de contacten worden gesloten die nodig zijn voor de controle op "gesloten overweg".
De vergendeling kan worden opgeheven door het drukken van de knop "Ovb open" aangebracht op de handelinrichting waarna de vergrendelknoppen kunnen worden uitgetrokken en de overweg kan worden geopend.

Indien het noodzakelijk is, dat de bruggen niet zonder medewerking van de treindienstleider te Hattemerbroek worden geopend (b.v. bij verkeerd spoor rijden) of dat de treindienstleider te Hattemerbroek de stand van de brug wil controleren,
dan legt hij de schakelaar "Brug Noord" en/of "Brug Zuid" om.
Hierdoor gaat, indien de betreffende sleutel in het sleutelrelaiskastje bij de brugpost aanwezig is en de brug in de normale stand ligt het lampje "Brug Noord" en/of "Brug Zuid" branden.
Als de schakelaars zijn omgelegd dan kunnen de sleutels niet uit de sleutelrelaiskastjes worden genomen en kunnen de bruggen dus niet worden geopend.


Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 563 kB).


Met ingang van 18 februari 1977 is de spoorlijn richting Hattem opgebroken en zijn het wissel 2 en de seinen 120 en 122 vervallen.
Met ingang van 20 maart 1977 zijn de wissels 3 en 4 opgebroken
Met ingang van 22 april 1977 zijn de sporen een deel geworden van de vrije baan tussen Zwolle en 't Harde en is de klassieke beveiliging vervallen.


Brugpost IJsselbrugTussen de stations Hattemerbroek en Zwolle Rangeerstation ligt bij km. 84.604 de beweegbare brug over de IJssel.
De beveiliging van deze brug kan worden gekoppeld met de beveiliging van het station Hattemerbroek.De IJsselbrug in zuidelijke richting d.d. 9 maart 1975.
(Foto: W. Vos)Tekening van het bedieningstoestel in de brugpost.


De bedieningshandelingen voor het openen en sluiten van de bruggen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 112 kB).

Voor een beschrijving van het station Wezep klik hier.
Voor een beschrijving van het station Zwolle / Zwolle Rangeerstation klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen