Brugpost HarinxmakanaalLangs Leeuwarden loopt het Harinxmakanaal. Dit kanaal kruist drie spoorlijnen. In dit geval de spoorlijn Meppel - Leeuwarden.
De brugpost was geen blokpost vandaar het ontbreken van een bloktoestel. De normale stand van de seinen was uit de stand stop. Op het toestel waren dan de stelknoppen 90 gedraaid.
Als de brug moest worden geopend konden de seinen vrij terug in de stand stop worden gezet en na het sluiten en vergrendelen van de brug konden de seinen weer zonder tussenkomst van een nevenpost uit de stand stop worden gezet.


De situatietekening bij de brugpost Harinxmakanaal.De brug met de brugpost Harinxmakanaal d.d. 21 september 1981.
(Foto: W. Vos)Het brugsein A d.d. 21 september 1981.
(Foto: W. Vos)

Gebruikte afkortingen:In de brugpost was een stelknoptoestel geplaatst.

Voor een uitleg over de werking dit toestel klik hier.Het stelknoptoestel in de brugpost d.d. 21 september 1981.
(Foto: W. Vos)
Tekening van het stelknoptoestel in de brugpost.


In verband met de automatisering van de beveiliging zijn de bedieningshandelingen in de brugpost met ingang van 16 november 1983 gewijzigd.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 59,6 kB)

Wat er overbleef


Veel werd er gesloopt maar een paar gebouwen bleven staan. Zo ook de brugpost van Harinxmakanaalbrug. Waarschijnlijk zal het toestel er niet meer in staan. Maar duidelijk is wel dat het hetzelfde gebouw is als op de foto gemaakt in de jaren zeventig.


De huidige toestand van de brugpost.
(Foto: Wim Mensinga)


Terug naar Home Terug naar seinhuizen