Helmond / Deurne

     


Het station Helmond ligt aan de spoorlijn Eindhoven - Venlo bij km. 38.362 en het station Deurne ligt bij km. 29.308.
De beide stations zijn geopend op 1 oktober 1866.
Het station Hemond heeft in de loop der jaren een aantal bouwfasen ondergaan die hieronder staan beschreven.
Het eerste station heeft er van 1864 tot 1987 gestaan. Dit was een Standaardstation Type 4. Dit type station was bestemd voor minder grote plaatsen. Het gebouw was hoog en rechthoekig met een puntgevel in het middendeel.
De architect van dit type station was Brederode.
Reeds in 1876 kwam de eerste verbouwing. Aan allebei de kanten werd een lange vleugel bijgebouwd. In 1911 werd een van de vleugels verlengd, zodat deze 3 keer zo lang werd.
In 1987 werd een nieuw station gebouwd van de architect Paul Corbey. Dit station heeft een dragend skelet, waar men inbouwpakketten in kon aanbrengen. Men kwam vanuit het stationsgebouw als eerste terecht op perron 1. Om naar het eilandperron bij spoor 2 te lopen moest men gebruikmaken van een spoorwegovergang die bedoeld was voor voetgangers. Met de bouw van het tot nu nieuwste station (2013) is deze overgang verwijderd. In het station waren onder meer een reizigerskiosk, bloemenzaak en een Hermes loket gevestigd. Het station is in september 2012 gesloopt om plaats te maken voor een nieuw station.
In de periode van 2013 tot februari 2014 is er een nieuw station gebouwd als een onderdeel van het nieuwe stationsplan genaamd Spoorzone. Het eerste perron van het station is iets meer naar het westen verplaatst ten opzichte van de oude situatie (1987). De beide perrons zijn nu bereikbaar gemaakt door middel van twee liften en door trappen. Zodoende is de spoorwegovergang naar het eilandperron bij spoor 2 verdwijderd. Het station wordt voorzien van een onderdoorgang genaamd Nelson Mandela voor gemotoriseerd en niet gemotoriseerd verkeer.


Het (oude) stationsgebouw van Helmond. (bron: www. stationsweb.nl)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het AR-toestel in post T klik hier.

Omdat de stations Helmond en Deurne vanuit één post t.w. Helmond worden bediend worden deze twee stations hier gezamelijk beschreven.

Helmond

    

Het emplacement in westelijke richting d.d. 15 mei 1985. (Foto's: W. Vos)De emplacementstekening van Helmond.Post T


    

    


Het AR - tableau in post T d.d. 15 mei 1985. (Foto's: W. Vos)


    


Het AR - tableau in post T. (Foto's: W. Vos)
Tekening van het AR - tableau in post T.


Vooruitlopend op de modernisering van de beveiliging zijn de overwegen in de Burg. v. Houtlaan, het Groenewoud en de Kanaaldijk m.i.v. 10 april 1988 omgebouwd naar AHOB's en zijn de wachtposten 32 en 33 vervallen en is wachtpost 34 gewijzigd in een brugpost.

Wachtposten

De overwegen in de Burg. v. Houtlaan, het Groenewoud en de Kanaaldijk werden bediend door de wachtposten 32, 33 en 34; wachtpost 34 bediende tevens de beweegbare brug over de Zuid Willemsvaart.
De drie overwegen waren in de beveiliging opgenomen; op het tableau in post T waren lampjes aangebracht waarmee werd aangegeven wanneer de overwegen waren gesloten en vergendeld.

    

Wachtpost 32 (links) en wachtpost 33 (rechts) d.d. 15 mei 1985. (Foto's: W. Vos)Wachtpost 34 met de brug over de Zuid Willemsvaart d.d. 28 maart 1965. (Foto: R. Ankersmit)


DeurneHet stationsgebouw van Deurne. (bron: www. stationsweb.nl)


    

De sporen in westelijke richting (links) en de aansluiting van spoor 3 op de hoofdsporen (rechts) d.d. 15 mei 1985. (Foto's: W. Vos)De emplacementstekening van Deurne.


De spooraansluiting te Deurne was voorzien van een z.g. OTC schakeling; voor een beschrijving van deze OTC schakeling klik hier.

Met ingang 27 november 1989 is de AR beveiliging te Helmond en Deurne vervallen en is de beveiliging van deze stations een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Eindhoven.

Voor een beschrijving van het station Horst = Sevenum klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen