Haelen


Het station Haelen ligt aan de spoorlijn Eindhoven - Roermond bij km. 81.745.
Station Haelen werd geopend op 20 juli 1879 en werd voorzien van een stationsgebouw. Op 1 mei 1939 werd het station gesloten, maar het gebouw bleef staan tot 1974.
Haelen was in de jaren zestig een goederenstation beter bekend van de bietenverlading. Deze heeft het nog tot begin jaren negentig vol gehouden. Het stationsgebouw heeft er ook nog jaren gestaan maar voor de beveiliging waren er twee aparte seinhuizen
(post T en post I).
Vlak voor de ombouw naar CVL-beveiliging is het emplacement aangepast waardoor er een aantal wissels werden verplaatst.

    

Het voormalige stationsgebouw van Haelen (links) en het emplacement in oostelijke richting met op de achtergrond post T (rechts) d.d. 12 augustus 1961. (Foto's R. Ankersmit)    

Het emplacement in oostelijke richting (links) en het westelijke gedeelte van het emplacement met post I (rechts) d.d. 12 augustus 1961. (Foto's R. Ankersmit)Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen klik hier.


De emplacementstekening van Haelen.Post TTekening van het bedieningstoestel in post T.


Post T had veel standaard toepassingen maar er waren enkele interessante bijzonderheden dan wel moderne voorzieningen.
Tussen de blokkasten zat een paneel tegen de muur waarop de storingsmelders zaten van de overwegen richting Roermond. Als er een overweg in storing lag ging het betreffende lampje branden en een schel luiden. Door een schakelaar kon de schel uitgezet worden. Zodra de storing was opgelost ging de schel luiden en doofde het lampje. Door het terugzetten van de schakelaar stopte de schel.
Ook bijzonder was het melder kastje welke ook op post I zat. Op dit kastje (links op de tekening) zaten drie lampjes die de spoorbezetting aangaven. Tevens was te zien welke aankomstrijweg er was ingesteld op post I.
In Haelen werden maar liefst drie verschillende manieren van bediening van de overwegen gebruikt. Twee daarvan zaten op post T. De overweg met boom 3 en 4 werden door een windwerk bediend. Tevens zat er een grendel op de overwegbomen. De overweg met de bomen 1 en 2 werd electrisch door drukknoppen bediend. Voor de koppeling met de beveiliging was er een spermagneet in veld 23 aangebracht.
Ook vrij uitzonderlijk was de rangeerseinpaal U 7-9 (een snoekebek). De rode seinarm met een wit vlakje. Deze werden niet zo vaak geplaatst. Alleen voor een specifieke vaste rijweg voor rangeerbewegingen. Bij de SS seinhuizen waren dat de roodwitte seinpalen. Zoals bij de roodwite seinpalen was ook hier een krukje en zelfs een vensterkoppeling.
Heel bijzonder was het gebruik van een seinpaal met twee totaal verschillende seinen. Een paal voor normaal een gecombineerd hoofd en voorsein was hier gebruikt voor een uitrijsein boven en onder het rangeersein. Toevallig hebben de beide armen betrekking op de zelfde sporen. Ook bijzonder is dat de rangeerpaallantaarn, die er ook nog was en voor dezelfde sporen gold.
Vlak voor de ombouw naar CVL-beveiliging is het emplacement aangepast waardoor er een aantal wissels werden aangepast. Dit is op het toestel zichtbaar.
In het toestel zat een naamloos seinhandel. Dit is waarschijnlijk het voormalige uitrijsein D3 geweest.

Post T stond naast post I ook in verbinding met blok- en wachtpost 15; deze lag vlak voor de brug over de Maas. Voorheen waren er drie wachtposten naast wachtpost 15; de wachtposten 16 en 17 zijn vervallen omdat de overwegen bij deze wachtposten zijn omgebouwd in AHOB's.Post ITekening van het bedieningstoestel in post I.


Post I was vrij standaard uitgevoerd. Enkele dingen waren bijzonder.
De overweg werd bediend door middel van handels omdat de post naast de overweg stond.
Ook bijzonder was het meldingskastje welke ook op post T zat. Op dit kastje (links op de tekening) zaten drie lampjes die de spoorbezetting aangaven. Tevens was te zien welke aankomst rijweg was ingesteld op post T.
Vlak voor de ombouw naar CVL-beveiliging is het emplacement aangepast waardoor er een aantal wissels werden aangepast. Dit is op het toestel zichtbaar.
In het toestel zat een naamloos handel waarschijnlijk een seinhandel. Dit is waarschijnlijk het voormalige inrijsein A3 geweest waarvan ook de arm ontbreekt op het bordes voor drie paaltjes.

Met ingang van 12 september 1965 is de klassieke beveiliging te Haelen vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de CVL beveiliging bediend vanuit Eindhoven.

Voor een beschrijving van het station Baexem = Heijthuijsen klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen