Harlingen / Harlingen Haven

    

De stations Harlingen en Harlingen Haven liggen aan de spoorlijn Harlingen / Harlingen Haven - Nieuwe Schans bij km. 1.075.
Het station werd in gebruik genomen op 14 oktober 1863 met de opening van de spoorlijn Harlingen – Leeuwarden.
Dit was de tweede door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) in gebruik genomen spoorlijn.
In 1866 werd de lijn verlengd naar Groningen. Dit was een deel van de door de Staat der Nederlanden aangelegde Lijn B, de spoorlijn Harlingen - Nieuwe Schans (gereed in 1868).

Het station van Harlingen is één van de standaardstations van de Staatsspoorwegen, gebouwd in de jaren zestig van de 19e eeuw.
Van de vier nog aanwezige stations van het Type SS derde klasse bevinden zich er drie langs de lijn Harlingen – Nieuwe Schans; dit betreft Harlingen (1863), Leeuwarden (1863) en Winschoten (1865).

In tegenstelling tot het station van Leeuwarden, dat later grondig werd verbouwd, verkeert het station van Harlingen nog grotendeels in oude staat.
De bovenverdieping is een woning, de benedenverdieping is in april 2009 omgebouwd tot een woonwinkel.


Het stationsgebouw van Harlingen d.d. 3 oktober 1961.
(Foto: R. Ankersmit)Het emplacement in westelijke richting gezien vanaf het viaduct in de weg van de Afsluitdijk naar Leeuwarden met de overweg in de Kimswerderweg en daarachter de voormalige rijtuigloods d.d. 3 oktober 1961.
(Foto: R. Ankersmit)De draaibrug over de Bolswarder Vaart, daarachter woning 2 en links in de verte het stationsgebouw d.d. 3 oktober 1961.
De seinlantaarn op de voorgrond geeft aan dat de brug is gesloten en veilig kan worden bereden; de neergelaten bol aan de paal rechts dat het scheepvaartverkeer is gestremd.
(Foto: R. Ankersmit)De draaibrug over de Bolswarder Vaart tussen Harlingen Haven en Harlingen met daarachter de voormalige trambrug d.d. 20 juli 1963.
De neergelaten bol aan de paal rechts geeft aan dat het scheepvaartverkeer is gestremd.
(Foto: R. Ankersmit)Het emplacement van Harlingen Haven in westelijke richting met het rangerende treinstel NS DE5 189 d.d. 20 juli 1963.
(Foto: R. Ankersmit)Het emplacement van Harlingen Haven in westelijke richting d.d. 22 augustus 1960.
(Foto: R. Ankersmit)De emplacementstekening van Harlingen.De emplacementstekening van Harlingen Haven.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In post T was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.

Het treinverkeer tussen Harlingen en Harlingen Haven vond plaats als rangeerbeweging.

De brug over de over de Bolswarder Vaart was normaal gesloten en dan toonden de afsluitlantaarns bij deze brug "voorbijrijden toegestaan".
Als deze brug moest worden geopend werd de sleutel "Brug" uit de handelinrichting in post T genomen en ging een functionaris met deze sleutel naar de brug waarna hij de afsluitlantaarns in de stand "stop" bracht en de brug opende;
tijdens deze opening was uiteraard geen treinverkeer tussen Harlingen en Harlingen Haven mogelijk.


Post TTekening van de handelinrichting in post T.


Met ingang van 27 oktober 1972 is de klassieke beveiliging vervallen en is dit station voorzien van een TPRB beveiliging.

Voor een beschrijving van het station Franeker klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen