Herkenbosch / Vlodrop

    

De spooraansluiting Herkenbosch en het station Vlodrop liggen aan de spoorlijn Roermond - Dalheim (de IJzeren Rijn) bij resp. km. 94.690 en km. 101.607.
De IJzeren Rijn is een spoorlijn tussen Antwerpen (BelgiŽ) en MŲnchengladbach (Duitsland), via Neerpelt, Weert en Roermond. Een deel van de spoorlijn is buiten gebruik, een groot deel wordt nog wel gebruikt voor goederen- en reizigersvervoer.
Primair was de IJzeren Rijn een spoorlijn voor goederenvervoer. De exploitatie van de lijn was in handen van de Compagnie du Grand Central Belge. Voor personenvervoer is de lijn tot de Eerste Wereldoorlog veel gebruikt door emigranten naar de Verenigde Staten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog sloot Nederland onder verwijzing naar zijn neutraliteit de IJzeren Rijn voor militaire transporten. Duitsland bouwde daarop tussen 1915 en 1917 de Montzenroute, die om het zuidelijkste gedeelte van Nederland heen loopt. Tevens werd in 1913 de aansluitende lijn Eindhoven - Weert geopend, waardoor op de sectie Weert - Roermond het verkeer tussen Limburg en de Randstad de overhand kreeg. Na de Tweede Wereldoorlog nam het belang van de IJzeren Rijn verder af. In 1953 werd het grensoverschrijdende personenvervoer beŽindigd en vanaf 1958 werd het traject tussen Rheydt en Roermond van twee sporen naar ťťn spoor teruggebracht. Het gehucht Vlodrop-Station in het natuurgebied De Meinweg had een spoorwegemplacement en een station dat gelegen was op de grens met Duitsland.
Het goederenvervoer op het traject tussen Dalheim en Roermond werd in 1992 beŽindigd.

Voor een uitgebreide beschrijving van de IJzeren Rijn klik hier.


Een kaart van de IJzeren Rijn. (bron: www.wikipedia.nl)


Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels: Op het baanvak Roermond - Vlodrop werd een relaisblokstelsel in dienst gesteld dat geheel afwijkt van de tot dusver in gebruik zijnde blokstelsels.
Het baanvak bestaat uit ťťn blok en er is een open blokstelsel voor de beide richtingen.
De toestand waarin het blokstelsel zich bevindt wordt op de eindstations aangegeven door een rood en een groen lampje
Zodra op ťťn van de eindstations een rijweg naar het baanvak wordt ingesteld, wordt het blok belegd en gaat op het andere station een rood lampje branden.
Op dat station kan nu geen rijweg naar het baanvak worden ingesteld.
Na het vertrek blokkeert de trein automatisch door het berijden van een geÔsoleerd spoorgedeelte en komt het uitrijsein in de stand "stop".
Op het vertrekstation dooft nu het groene lampje en gaat het rode lampje branden; ook hier is nu een rijweginstelling naar het baanvak onmogelijk.
Op de plaats van aankomst moet - na controle op het niet afgebroken zijn van de trein - een knop "trein binnen" worden gedrukt, waardoor het blokstelsel weer in de normale stand komt.
De "stations" op dit baanvak zijn Roermond, de spooraansluiting te Herkenbosch, en Dalheim (tot 1973 Vlodrop). Voor dit blokstelsel zijn acht kabeladers nodig.

Spooraansluiting Herkenbosch


Het stationsgebouw van Herkenbosch d.d. 26 mei 1962. (Foto: J.G.C. van de Meene)

    

De westzijde van het emplacement met op de achtergrond het voormalige stationsgebouw (links) en het emplacement in oostelijke richting (rechts) d.d. 27 mei 1962.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


De spooraansluiting Herkenbosch werd bediend vanuit Roermond.


De emplacementstekening van Herkenbosch.Het toestel in de relaiskast.


Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 137 kB).

Vlodrop


Station Vlodrop is een voormalig spoorwegstation aan de spoorlijn Antwerpen - MŲnchengladbach (IJzeren Rijn) bij km. 101.607.
Het station werd geopend op 15 februari 1879 en voor personenverkeer gesloten op 17 september 1944.
Bij het voormalige station ligt een buurtschap, Vlodrop-Station. Vlodrop zelf ligt ruim vijf kilometer naar het westen.
Het stationsgebouw werd in 1879 gebouwd, samen met een aantal andere gebouwen. In 1885 werd de locloods gebouwd en in 1905 bouwde de SS nog enkele woningen. In 1944 raakte het pand beschadigd door oorlogshandelingen. Het is na de oorlog niet hersteld, maar het werd stapsgewijs afgebroken in 1946, 1953 en 1973.

    

Het dienstgebouw van Vlodrop met de sporen in oostelijke richting d.d. 11 oktober 1957. (Foto's: J.G.C. van de Meene)


    

Dieselloc no. 2478 rijdend richting Roermond d.d. 11 oktober 1957. (Foto's: J.G.C. van de Meene)Dieselloc no. 2481 met trein no. 5782 staat klaar voor het vertrek richting Roermond d.d. 11 oktober 1957. (Foto: J.G.C. van de Meene)De achterzijde van het voorsein Av zijde Roermond d.d. 11 oktober 1957. (Foto: J.G.C. van de Meene)


    

Het inrijbordes zijde Dalheim d.d. 11 oktober 1957. (Foto's: J.G.C. van de Meene)De overweg ten oosten van het station met het inrijsein zijde Dalheim.Het spoor richting Dalheim met op de achtergrond het vertakkingsvoorsein en het inrijsein van Dalheim d.d. 11 oktober 1957. (Foto: J.G.C. van de Meene)


    

Het emplacement in oostelijke richting d.d. 26 mei 1962. (Foto's: J.G.C. van de Meene)


    

Het spoor richting Roermond d.d. 26 mei 1962. (Foto's: J.G.C. van de Meene)


    

De sporen in oostelijke richting gezien vanaf het inrijbordes zijde Roermond (links) en het vertakkingsvoorsein zijde Roermond (rechts) d.d. 26 mei 1962. (Foto's: J.G.C. van de Meene)
De emplacementstekening van Vlodrop.


Post T


Tekening van het toestel in post T.


Opmerkelijk is dat er geen wekknop en wekker Dalheim aanwezig is; de communicatie geschiedt d.m.v. de telefoon.

Met ingang van 19 december 1965 is te Roermond een NX-beveiliging in dienst gesteld en is het blokstelsel A richting Roermond vervangen door een bijzonder relaisblokstelsel.

Met ingang van 15 februari 1971 zijn de sporen II en 3 en alle wissels opgebroken.


De emplacementstekening van Vlodrop na de wijzigingen d.d. 19 december 1965 en 15 februari 1971.


Post TDe blokkast in post T na de wijzigingen d.d. 19 december 1965 en 15 februari 1971. (Foto: J.G.C. van de Meene)


Tekening van het toestel in post T na de wijzigingen d.d. 19 december 1965 en 15 februari 1971.


Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 132 kB).

Met ingang van 25 september 1973 is de klassieke beveiliging te Vlodrop vervallen en is bediening van het relaisblokstelsel overgebracht naar Dalheim; de overweg ten oosten van het station is vervangen door een AKI.

Voor een beschrijving van het station Roermond klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen