Hedel


Het station Hedel ligt aan de spoorlijn Utrecht - 's Hertogenbosch bij km. 41.060.
Bij dit station lag de overgang van het dubbelspoor uit de richting Zaltbommel op het enkelspoor over de Maasbrug.De emplacementstekening van Hedel.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de post was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


Post T
Tekening van de handelinrichting in post T.De wissels 1/2, 3/4 en 9 worden electrisch bediend door het omleggen van krukje 1,3 of 18 en het drukken van het voetcontact of het draaien van de handgenerator.
De normale stand van de krukjes 1,3 en 18 is schuin naar rechts, dan liggen de wissels in de normale stand.
Wanneer krukje 1,3 of 18 naar rechts ligt en de handels Gr. 1/2 R, Gr. 3/4 R of Gr. 9 R zijn bediend dan liggen deze wissels in de normale stand en zijn deze wissels gegrendeld.
Een omgelegd wissel wordt in de post niet aangegeven; de enige controle is het grendelen van het wissel.

Tijdens het omlopen van de steller geeft de meter het stroomverbruik aan.
Als tijdens het omlopen de zekering door brandt dan bestaat de mogelijkheid dat het wissel niet geheel is omgelopen terwijl de meter op nul staat.
De bediening van de wissels wordt onderstaand beschreven. Als de stroomvoorziening gestoord is dan moet de handgenerator worden gebruikt.
De handelingen bij het gebruik van de handgenerator worden hiervolgend toegelicht.
Met ingang van 11 april 1963 zijn spoor 3 en de wissels 1/2, 3/4, 7 en 8 opgebroken en zijn de seinen dienovereenkomstig aangepast.


De emplacementstekening van Hedel na de wijzigingen met ingang van 11 april 1963.Tekening van de handelinrichting in post T na de wijzigingen met ingang van 11 april 1963.


Met ingang van 6 september 1964 is op het baanvak 's Hertogenbosch - Utrecht een relaisbeveiliging bediend vanuit de VL post te Utrecht in dienst gesteld en is de klassieke beveiliging te Hedel vervallen.Het NX/CVL tableau in de VL post te Utrecht met het station Zaltbommel (links) en de enkelsporige Maasbrug (rechts) d.d. 6 oktober 1974.
(Foto: W. Vos)

Voor een beschrijving van de blokpost Maasbrug Overgang klik hier.
Voor een beschrijving van het station Zaltbommel klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen