Hardegarijp (Hurdegaryp)



Het station Hardegarijp (Hurdegaryp) ligt aan de spoorlijn Leeuwarden Ė Groningen bij km. 36.125.
Het station werd geopend in 1866.
Op 30 mei 1999 werd de oorspronkelijke stationsnaam Hardegarijp aangepast aan de sinds 1989 officiŽle Friese naam van het dorp.
Het is het enige station aan de spoorlijn dat alleen in het Fries wordt omgeroepen in de trein.
Eerder was het het enige station dat naast in het Nederlands ook in het Fries werd omgeroepen.

Met ingang van 14 maart 1964 is een nieuw stationsgebouw in gebruik genomen.
De bedieningstoestellen die op het perron stonden zijn in het nieuwe stationsgebouw geplaatst.


Het stationsgebouw van Hardegarijp (Hurdegaryp).
(bron: www.stationsweb.nl)


      

Het emplacement in westelijke richting met op de achtergrond wachtpost 34 (links) en het emplacement in oostelijke richting (rechts) d.d. 9 september 1978.
(Foto's: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In post T was een Alkmaarse Handelinrichting met een losse blokkast geplaatst; voor een uitleg over de werking van de handelinrichting klik hier en voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier.


De emplacementstekening van Hardegarijp (Hurdegaryp).


Post T


    

De blokkast en de handelinrichting in post T d.d. 9 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Details van de handelinrichting in post T d.d. 9 september 1978.
(Foto's: W. Vos)



Het kamerslagweg t.b.v. het kloksein in post T d.d. 9 september 1978.
(Foto: W. Vos)



Tekening van de toestellen in post T.


De overweg ten oosten van het station wordt bediend vanuit post T en de overweg ten westen van het station wordt bediend vanuit wachtpost 34; de overweg ten oosten van het station is door middel van spermagneten op de seinhandels in de beveiliging opgenomen.

Alle bijzonderheden en de bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 247 kB)

Met ingang van 5 oktober 1983 is de klassieke beveiliging te Hardegarijp (Hurdegaryp) vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de V-CVL beveiliging bediend vanuit Groningen.

Voor een beschrijving van het station Veenwouden klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost Brug over de Greuns klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen