't HardeHet station 't Harde ligt aan de spoorlijn Amersfoort - Zwolle (onderdeel van de Centraalspoorweg Utrecht - Kampen) bij km. 69.777.
Het station, geopend op 20 augustus 1863, heeft in de loop der tijd verschillende namen gehad: Het oorspronkelijke stationsgebouw was van het Standaardtype NCS 2e klasse. In 1903 werd er een vleugel bij aangebouwd. In 1979/1980 werd het vervangen door een nieuwe gebouwtje naar ontwerp van ir. Cees Douma, geopend op 2 april 1980.
Op dit moment staat er geen stationsgebouw meer. Op 30 oktober 1987 werd bij het station een emplacement ten behoeve van vervoer voor Defensie in gebruik genomen.

    

De sporen in zuid - westelijke richting d.d. 8 maart 1975.
(Foto's: W. Vos)


    

De sporen richting Nunspeet (links) en richting Wezep (rechts) d.d. 8 maart 1975.
(Foto's: W. Vos)Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste stelknoptoestel klik hier.


De emplacementstekening van 't Harde.


Post T


    

Het stelknoptoestel in post T d.d. 19 maart 1977.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het stelknoptoestel in post T.
Wat direct opvalt aan de beveiliging is het gebruik van lichtseinen. Deze waren van het type 1946 en zijn vermoedelijk eind jaren vijftig geplaatst. De inrijseinen waren uitgevoerd als driehoogtesein. Afhankelijk van de ingestelde rijweg kon het seinbeeld verschillen.
Voor een overzicht van alle mogelijke seinbeelden klik hier. (bestandsgrootte 98 kB).

De nummering van de wissels en seinen was voor klassieke beveiligingsbegrippen afwijkend. Deze was vergelijkbaar met de NX-beveiliging. Voor de seinen waren even nummers gebruikt en nummers vrijgehouden voor eventuele uitbreiding. De wisselnummers waren oneven en gekoppelde wissels waren voorzien van de letter A of B.

Boven in het toestel waren een aantal signaleringsvenstertjes aangebracht. Zo zaten hier de blokvenstertjes, de rijwegvensters, de seinvensters (Deze zitten normaal bij de knop maar niet bij dit toestel) en de grendelvensters met de grendelknoppen (nr 10 t/m 12 op de tekening). Dit werd vaker gedaan op toestellen met dezelfde situaties als hier met de lichtseinen.
Voor de aankomst van de trein waren treinaankondigingen met een schel en een groene lamp aangebracht. De lampen zaten aan de zijkant van het toestel.

Op het emplacement lagen ook een aantal handwissels. Deze waren voorzien van een electrisch grendel. Op het toestel zaten drie knoppen (bij de nummers 10, 11 en 12). Deze knoppen kon men indrukken waarna het wisselpaar ontgrendeld kon worden en de wissels konden worden omgelegd. Na het ontgrendelen werd het venstertje boven de knop blauw. Pas als de beide wissels weer normaal lagen en de ontgrendelknop buiten bij het handwissel was teruggedraaid dan sprong het venstertje weer op wit. Daarna trok men de knop uit.


Een voorbeeld van een electrisch grendel te Roermond. Onder de kap op het grendel zit de draaiknop om te ontgrendelen. Voor het grendel zit de grendelschuif die het wissel kan ontgrendelen als het electrisch grendel bediend is.
Het windwerk van de nabij gelegen overweg d.d 19 maart 1977.
(Foto: W. Vos)


Wat ook opvalt is de manier van het beveiligen van de nabijgelegen overweg. Deze was namelijk mechanisch. Vanuit de post werden door middel van een windwerk de twee overwegbomen bediend; koppeling met het toestel was er ook door middel van twee lampen en een drukknop. De lampen waren voor de melding overwegknipperlichten en overweg gegrendeld (dus niet meer te openen). De drukknop diende voor het ontgrendelen van de overweg zodat deze weer kon worden geopend.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 538 kB).

Met ingang van 22 april 1977 is de klassieke beveiliging vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de CVL-beveiliging bediend vanuit Zwolle.

Voor een beschrijving van het station Wezep klik hier.
Voor een beschrijving van het station Nunspeet klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen