Grouw - IrnsumStation Grou-Jirnsum is het station van Grouw en Irnsum in Friesland aan het traject Meppel - Leeuwarden van de spoorlijn Arnhem - Leeuwarden bij km. 153.727. Het werd op 1 september 1868 geopend. Op 30 mei 1999 werd de oorspronkelijke stationsnaam Grouw-Irnsum aangepast aan de sinds 1989 officiŽle Friese plaatsnamen Grou en Jirnsum.
Het eerste stationsgebouw was ontworpen door de architect K.H. van Brederode. Het was van het type Staatsspoorwegen 5e klasse, maar met zijvleugels die groter waren dan gebruikelijk. In 1879 werd het grondig verbouwd. Het kreeg een hoog middendeel, met de kap haaks op het spoor en twee lage vleugels met zadeldak parallel aan het spoor. Dit gebouw werd in 1976 vervangen door een sober stationsgebouw van Cees Douma. Sinds de sluiting van het NS-loket is het in gebruik bij opeenvolgende horeca-bedrijven.

      

Station Grouw - Irnsum d.d. 17 september 1977. (Foto's: W. Vos)
links een trein richting Leeuwarden en rechts een trein richting Akkrum.


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de post was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel klik hier.


De emplacementstekening van Grouw - Irnsum.


Post T      


Het interieur van post T Grouw - Irnsum d.d. 17 september 1977.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van het S & H toestel in post T.Zoals uit de tekening van het toestel blijkt waren er nogal wat bijzonderheden aanwezig. Dit werd veroorzaakt door de beweegbare brug over het Prinses Margrietkanaal.

Met ingang van 4 december 1984 is de klassieke beveiliging te Grouw - Irnsum vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Zwolle.


Brugpost Prinses Margrietkanaal


Tussen de stations Grouw - Irnsum en Akkrum ligt bij km. 152.465 de beweegbare brug over het Prinses Margrietkanaal.
De beveiliging van deze brug is opgenomen in de beveiliging van het station Grouw - Irnsum.
De brug kan alleen worden geopend na medewerking van post T te Grouw - Irnsum.
De uitrijseinen BĻ en B≤ (richting Akkrum) zijn tevens de afstandsseinen voor de brug.
Het afstandssein zijde Akkrum is uitgevoerd als een lichtsein van het stelsel 1946 voorafgegaan door een voorsein. Als de brug gesloten is toont dit sein geel licht.

Alle bedieningshandelingen voor het openen en sluiten van de bruggen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 91 kB)

      

De uitrijseinen richting Akkrum (links) en het brugsein no. 4 zijde Akkrum (rechts) d.d. 1 oktober 1977.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het bedieningstoestel in de brugpost.Voor een beschrijving van het station Akkrum klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost Wirdum klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen