Den Haag CS / Den Haag Laan van NOI / Den Haag Binckhorst

          

Den Haag CS

Het station Den Haag Centraal is het centraal station van Den Haag. Dit station is met twaalf sporen het grootste kopstation van Nederland.
Het werd geopend in 1973 net naast het oude station Den Haag Staatsspoor. Daarvan is het de opvolger, maar het biedt verbindingen in meer richtingen dan het oude station.

Sinds 29 mei 2000 wordt het station door NS niet meer aangeduid als Den Haag CS, maar als Den Haag Centraal.


De sporen in westelijke richting met het stationsgebouw d.d. 2 augustus 1983.
(Foto: W. Vos)


     

Het emplacement in oostelijke richting d.d. 2 augustus 1983.
(Foto's: W. Vos)


     

Het emplacement in oostelijke richting d.d. 2 augustus 1983.
(Foto's: W. Vos)De oostzijde van het emplacement d.d. 2 augustus 1983.
(Foto: W. Vos)

Den Haag Laan van NOI

Het station Den Haag Laan v NOI (NS-naam) / Den Haag Laan van NOI (ProRail-naam) ligt aan de spoorlijn Amsterdam - Rotterdam (de Oude Lijn) bij km. 21.942.

     

De sporen in noordelijke richting (links) en de perrons met een binnenrijdende sprinter (rechts) d.d. 2 augustus 1983.
(Foto's: W. Vos)


     

De sporen in zuidelijke richting d.d. 2 augustus 1983.
(Foto's: W. Vos)

Den Haag Binckhorst

Het opstelterrein Den Haag Binckhorst ligt langs de spoorlijn Den Haag CS - Gouda bij km. 23.900.

     

De sporen richting Den Haag CS (links) en het emplacement in oostelijke richting (rechts) d.d. 2 augustus 1983.
(Foto's: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:

De emplacementstekening van Den Haag CS en Den Haag Binckhorst.De emplacementstekening van Den Haag Laan van NOI.Post T

De beveiliging van deze stations werd verzorgd vanuit de NX - CVL post Binckhorst.
Deze post stond bij het viaduct van de spoorlijn Amsterdam - Rotterdam (de Oude Lijn) over de spoorlijn Utrecht - Den Haag CS.

In de post was sedert 23 mei 1976 een NX tableau geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.

     

Het NX tableau in post T Binckhorst d.d. 26 mei 1979.
(Foto's: W. Vos)


     

Het NX tableau in post T Binckhorst d.d. 26 mei 1979.
(Foto's: W. Vos)


     

Het NX tableau in post T Binckhorst d.d. 26 mei 1979.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het NX tableau in post T.


Opmerkelijk was het dwergsein 558 dat staat tussen het viaduct in de Schenkkade en het viaduct van de spoorlijn Amsterdam - Rotterdam (de Oude Lijn) over de spoorlijn Utrecht - Den Haag CS.
Dit sein was uitgevoerd als een dwergsein i.v.m. de zichtbaarheid a.g.v. het viaduct in de Schenkkade en was bovendien een automatisch werkend dwergsein.

     

Het automatische dwergsein 558 d.d. 30 oktober 2019.
Deze foto's zijn afkomstig uit een video van een cabinerit tussen Den Haag CS en Utrecht CS gemaakt door Train Driver Bart.


Overnameknoppen tableau "Den Haag CS" en tableau "Den Haag HS"

Omdat de emplacementen van Den Haag CS en Den Haag HS erg dicht bij elkaar lagen en er geen normale treinaankondiging mogelijk was zijn op de beide toestellen overnameknoppen aangebracht.
De werking van deze overnameknoppen wordt hieronder toegelicht:
 1. Rijweginstelling van Den Haag Laan van NOI naar Den Haag HS over spoor k
  De treindienstleider van Den Haag Laan van NOI drukt na het bedienen van de beginknop, in plaats van de eindknop, de overnameknop A1.
  In de overnameknop A2 gaat nu geel knipperlicht branden en bij de treindienstleider Den Haag HS gaat de zoemer.
  Als de overnameknop A2 wordt gedrukt door de treindienstleider Den Haag HS dan verandert in deze knop het gele knipperlicht in geel constant licht.
  Als de treindienstleider Den Haag HS nu de betrokken seinknop drukt dan dooft het gele licht in de overnameknop A2 en komt te Den Haag Laan van NOI het sein uit de stand "stop"; de rijweg is nu tot stand gekomen.

 2. Rijweginstelling van Den Haag HS naar Den Haag Laan van NOI over spoor k
  De treindienstleider van Den Haag HS drukt de betrokken keuzeknop, de seinknop en de overnameknop A2.
  In de overnameknop A1 gaat nu geel knipperlicht branden en bij de treindienstleider Den Haag Laan van NOI gaat de zoemer.
  Als de overnameknop A1 wordt gedrukt door de treindienstleider Den Haag Laan van NOI dan verandert in deze knop het gele knipperlicht in geel constant licht.
  Als de treindienstleider Den Haag Laan van NOI nu de betrokken seinknop drukt dan dooft het gele licht in de overnameknop A2 en komt te Den Haag HS het sein uit de stand "stop"; de rijweg is nu tot stand gekomen.

Voor een beschrijving van het station Leiden klik hier.
Voor een beschrijving van het station Gouda klik hier.
Voor een beschrijving van de stations Den Haag HS / Den Haag Mariahoeve klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen