Den Haag HS / Den Haag Mariahoeve

(NX/CVL beveiliging)

     

Den Haag HS

Het station Den Haag HS (Station Hollands Spoor) is het oudste station van Den Haag. De naam van het station is ontleend aan de vroegere Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM).
Het is het tweede hoofdstation van Den Haag en is in tegenstelling tot Station Den Haag Centraal geen kopstation. Alle treinen naar en van Rotterdam en verder stoppen er.
Het station ligt aan de spoorlijn Amsterdam - Rotterdam (de Oude Lijn) bij km. 61.010.

Het station werd geopend in 1843 toen de Oude Lijn van de HIJSM vanuit Amsterdam van Leiden naar Den Haag werd doorgetrokken.
In 1847 werd de lijn verlengd naar Rotterdam.
Het station ligt in de Stationsbuurt, welke wijk zijn naam te danken heeft aan het station evenals het Stationsplein, dat dus niet bij het grotere Den Haag Centraal ligt.
Met de term Hollands Spoor wordt dit station bedoeld, niet zozeer de spoorlijn of de voormalige spoorwegmaatschappij.

     

Het stationsgebouw van Den Haag HS.
(bron: www.stationsweb.nl)


     

Het perron in noordelijke richting (links) en het emplacement in zuidelijke richting (rechts) d.d. 2 augustus 1983.
(Foto's: W. Vos)Een postttrein langs het postperron d.d. 2 augustus 1983.
(Foto: W. Vos)

Den Haag Mariahoeve

Het station Den Haag Mariahoeve ligt aan de spoorlijn Amsterdam - Rotterdam (de Oude Lijn) bij km. 56.012.

     

De sporen in noordelijke richting d.d. 2 augustus 1983.
(Foto's: W. Vos)


     

De sporen in zuidelijke richting (links) en het bijzonder geplaatste uitrijsein 178 (rechts) d.d. 2 augustus 1983.
(Foto's: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:

De emplacementstekening van Den Haag HS.De emplacementstekening van Den Haag Mariahoeve en Loolaan Aansluiting.Post T

De beveiliging van deze stations werd verzorgd vanuit de NX - CVL post Binckhorst.
Deze post stond bij het viaduct van de spoorlijn Amsterdam - Rotterdam (de Oude Lijn) over de spoorlijn Utrecht - Den Haag CS.

In de post was sedert 23 mei 1976 een Integra bedieningstoestel met een signaleringstableau geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.

     

Het interieur van de NX - CVL post Binckhorst d.d. 26 mei 1979 (links) en d.d. 23 oktober 1982 (rechts).
Op de achtergrond is het NX - tabeleau van Den Haag CS zichtbaar en aan de linkerzijde zijn de toestellen voor de bediening van de Zoetermeerlijn en Den Haag HS zichtbaar.
(Foto's: W. Vos)Het Integra bedieningstoestel voor de bediening van de stations Den Haag HS (rechts) en Den Haag Mariahoeve (links) in post T Binckhorst d.d. 26 mei 1979.
(Foto: W. Vos)


     

Het signaleringstableau met de stations Den Haag HS (rechts) en Den Haag Mariahoeve (links) in post T Binckhorst d.d. 26 mei 1979.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het Integra bedieningstoestel in post T.Tekening van het signaleringstableau in post T.


Overnameknoppen tableau "Den Haag CS" en tableau "Den Haag HS"

Omdat de emplacementen van Den Haag CS en Den Haag HS erg dicht bij elkaar lagen en er geen normale treinaankondiging mogelijk was zijn op de beide toestellen overnameknoppen aangebracht.
De werking van deze overnameknoppen wordt hieronder toegelicht:
 1. Rijweginstelling van Den Haag Laan van NOI naar Den Haag HS over spoor k
  De treindienstleider van Den Haag Laan van NOI drukt na het bedienen van de beginknop, in plaats van de eindknop, de overnameknop A1.
  In de overnameknop A2 gaat nu geel knipperlicht branden en bij de treindienstleider Den Haag HS gaat de zoemer.
  Als de overnameknop A2 wordt gedrukt door de treindienstleider Den Haag HS dan verandert in deze knop het gele knipperlicht in geel constant licht.
  Als de treindienstleider Den Haag HS nu de betrokken seinknop drukt dan dooft het gele licht in de overnameknop A2 en komt te Den Haag Laan van NOI het sein uit de stand "stop"; de rijweg is nu tot stand gekomen.

 2. Rijweginstelling van Den Haag HS naar Den Haag Laan van NOI over spoor k
  De treindienstleider van Den Haag HS drukt de betrokken keuzeknop, de seinknop en de overnameknop A2.
  In de overnameknop A1 gaat nu geel knipperlicht branden en bij de treindienstleider Den Haag Laan van NOI gaat de zoemer.
  Als de overnameknop A1 wordt gedrukt door de treindienstleider Den Haag Laan van NOI dan verandert in deze knop het gele knipperlicht in geel constant licht.
  Als de treindienstleider Den Haag Laan van NOI nu de betrokken seinknop drukt dan dooft het gele licht in de overnameknop A2 en komt te Den Haag HS het sein uit de stand "stop"; de rijweg is nu tot stand gekomen.

Rijweginstelling naar Leidschendam RS

Om een rijweg in te stellen van één van de seinen 80, 82, 84, 86 of van Den Haag HS over spoor k naar Leidschendam RS moet na het drukken van de begin- of overnameknop
eerst één van de bestemmingsknoppen "LDD", "RTKW" of "ZCW" worden gedrukt, waarna de eindknop kan worden bediend.
Onder de desbetreffende knop gaat een wot bestemmingslampje branden, dat weer dooft zodar de trein het betreffende sein passeert.
E.e.a. houdt verband met het geven van een nadere aanduiding omtrent de bestemming van de betrokken trein aan de treindienstleider van de ZHES - Zoetermeerlijn.

Plaatselijke bedieningstoestellen Den Haag HS en Den Haag Mariahoeve

In geval van storing in het overdrachtsysteem tussen post T Binckhorst en Den Haag HS en Den Haag Mariahoeve kan op plaatselijke bediening te Den Haag HS en Den Haag Mariahoeve worden overgegaan.
Deze plaatselijke bedieningstoestellen worden bediend door de perronopzichter of een andere bevoegde functionaris.

Deze plaatselijke bedieningstoestellen worden ingeschakeld door het omleggen van een schakelaar "Noodtoestel GV" of "Noostoestel GVM" op het Integra bedieningstoestel in post T.

Noodtoestel Den Haag HS


Tekening van het noodtoestel Den Haag HS.

 1. Voordat het noodtoestel wordt ingeschakeld, moeten alle ingestelde rijwegen te Den Haag HS worden herroepen.
 2. Na het omleggen van de schakelaar "Noodtoestel Den Haag HS" gebeurt het volgende:

  1. de wissels 221 A/B, 223 A/B, 225 A/B, 233 A/B, 235 A/B, 299, 305, 327 A/B, 329, 341 en 349 worden worden in de linksleidende stand gestuurd;
  2. de wissels 229 A/B, 231 A/B, 237 A/B, 239, 243 A/B, 245 A/B, 277 A/B, 311 A/B en 315 A/B worden worden in de rechtsleidende stand gestuurd;
  3. de seinen 232, 268, 272, 274 330 en 352 worden op automatische bediening gesteld.
  4. de volgende rijwegen zijn in te stellen m.b.v. het noodtoestel:

  5. van sein
   naar spoor
   226
   4 a/b
   228
   3 a/b
   242
   III
   242
   b
   244
   III
   302
   4 c
   304
   4 c
   306
   4 c
   316
   6 a/b
   316
   5 a/b

   Rijweginstelling met het seinbeeld "rijden op zicht" is niet mogelijk.
   Vanaf het bedieningstableau "Den Haag HS" in de NX - CVL post Binckhorst mogen nu op het emplacement van Den Haag HS geen rijwegen meer worden ingesteld.

Noodtoestel Den Haag Mariahoeve


Tekening van het noodtoestel Den Haag Mariahoeve.

 1. Voordat het noodtoestel wordt ingeschakeld, moeten alle ingestelde rijwegen te Den Haag Mariahoeve en Loolaan Aansluiting worden herroepen.
 2. Na het omleggen van de schakelaar "Noodtoestel GVM" gebeurt het volgende:

  1. de wissels 163 A/B, 167 en 187 A/B worden worden in de linksleidende stand gestuurd;
  2. de wissels 165 A/B, 169, 189, 191 en 197 worden worden in de rechtsleidende stand gestuurd;
  3. de seinen 164, 172 en 196 worden op automatische bediening gesteld.
  4. de volgende rijwegen zijn in te stellen m.b.v. het noodtoestel:
   • van sein 186 naar Laan van Nieuw Oost-Indië spoor 5;
   • van sein 186 naar sein 196 (Laan van Nieuw Oost-Indië spoor 1);
   • van sein 190 naar sein 172 (Leiden RS);
   • van sein 192 naar sein 172 (Leiden RS).

   Rijweginstelling met het seinbeeld "rijden op zicht" is niet mogelijk.
   Vanaf het bedieningstableau "Den Haag HS" in de NX - CVL post Binckhorst mogen nu te Den Haag Mariahoeve en te Loolaan Aansluiting geen rijwegen meer worden ingesteld.
   Dit zou storing kunnen veroorzaken als de met het noodtoestel ingestelde rijwegen zouden worden herroepen, door het in de stand "UIT" leggen van de schakelaar "Noodtoestel GVM".
   N.B. Seinen en wissels welke niet staan resp. liggen te Loolaan Aansluiting of Den Haag Mariahoeve, blijven normaal vanaf het tableau in de NX - CVL post Binckhorst bedienbaar.
 1. Alle, met behulp van het noodtoestel ingestelde rijwegen kunnen worden herroepen, door de schakelaar "Noodtoestel GVM" in de stand "UIT" te leggen, waarbij alle seinen in de stand "stop" komen.
  Dit herroepen mag - anders dan in noodgevallen - slechts geschieden als geen treimbewegingen in de richting van de betrokken seinen plaatsvinden.
  Na het in de stand "UIT" leggen van de schakelaar kunnen na 120 sec. weer rijwegen worden ingesteld vanaf het normale tableau of, als de schakelaar weer in de stand "IN" is gelegd, vanaf het noodtoestel.

Voor een beschrijving van het station Leiden klik hier.
Voor een beschrijving van het station Delft klik hier.
Voor een beschrijving van de stations Den Haag CS / Den Haag Laan van NOI / Den Haag Binckhorst klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen