Groningen LosplaatsGroningen Losplaats lag even buiten station Groningen aan de spoorlijnen naar Nieuweschans en Meppel.
Groningen Losplaats was een overgang van twee keer dubbel spoor naar dubbel enkelspoor waarbij de mogelijkheid was om van spoor te wisselen tussen de beide dubbelsporen en de beide enkelsporen ter hoogte van post VI.
De beveiliging van dit station bestaat uit de posten VI en VII.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen klik hier.


De emplacementstekening van Groningen Losplaats.
Post VI


    

Het bloktoestel in post VI d.d. 10 april 1976.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het bedieningstoestel in post VI.


Post VI had een toestel type Siemens en Halske.
Daarnaast was er een klein kastje voor de aankondiging en medewerking van wachtpost 73 welke een eindje verderop richting Groningen lag. Met dit kastje moest medewerking worden gevraagd voor treinen naar Groningen en werden treinen aangekondigd welke langs de wachtpost reden.
De handelingen worden hiervolgend besproken: Er was ook een sleutelrelaiskastje aanwezig voor het beveiligen van de aansluiting naar het Provinciaal Energie Bedrijf waar een stopontspoorblok en een handwissel lagen die met een slot waren afgesloten.

Aan het bloktoestel zat ook een kastje (zwart) voor de bediening van het speciale relaisblokstelsel A over spoor a richting Groningen.
De bijzonderheden worden hiervolgend besproken:

Naar Groningen: Van Groningen:
Post VI was tevens de plaats waar de twee dubbelsporige lijnen overgingen op dubbel enkelspoor waarbij er ook nog gekozen kon worden over welk enkelspoor de trein kon rijden voor de treinen van en naar Groningen.


Post VII


    

Het emplacement in zuidelijke richting met rechts post VII (links) en het emplacement in noordelijke richting gezien vanuit post VII (rechts) d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

De sporen richting Waterhuizen Aansluiting en Onnen gezien vanuit post VII (links) en het emplacement in noordelijke richting (rechts) d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Het bloktoestel in post VII d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Het bloktoestel in post VII d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van het bedieningstoestel in post VII.Post VII was een typische blokpost. Naast de doorgaande dubbele sporen was er alleen een kruising van het spoor P van Onnen, het goederenspoor, naar de losplaats. Hiervoor moesten de sporen naar Waterhuizen Aansluiting worden gekruist. Tevens was de losplaats met een rangeerpaallantaarn (rouwbrief) beveiligd.
Het toestel was uitgerust met blokstelsel III voor de doorgaande sporen richting Onnen en Waterhuizen; voor het goederenspoor P richting Onnen was blokstelsel A in gebruik.
Post VII was uitschakelbaar waarbij dan de seinen van en naar Waterhuizen en Onnen (over spoor q en r) uit de stand stop werden gebacht; er kon dan geen gebruik worden gemaakt van spoor p en was er geen treinverkeer van en naar de losplaats mogelijk. Beperkt rangeren kon wel maar dan als een eilandje want er was geen aansluiting op de hoofdbaan.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 1029 kB).

Wachtpost 73

Tussen de stations Groningen Losplaats en Groningen ligt de wachtpost 73.
Vanuit deze wachtpost wordt de overweg Esperantostraat bediend.
De wachtpost moest medewerking verlenen voor alle treinbewegingen op het baanvak Groningen Groningen Losplaats.
In de wachtpost was daarom het onderstaande tableau geplaatst.


Het tableau in wachtpost 73.


Seinbruggen


Het bijzondere aan Groningen Losplaats waren natuurlijk de vele seinbruggen. De uitrijseinen naar Waterhuizen en Onnen, de blokseinen tussen post VII en VI, en het inrijsein aan de kant van Groningen dat op de brug stond waar tevens de voorseinen voor de inrijseinen van Groningen Station op stonden.

De seinbrug met de seinen Nb en de voorseinen F.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


    

De seinbrug met de seinen Nb en de voorseinen F (links) en het inrijbordes met de seinen Nch2 en Nch4 (rechts).
(Foto's: W. Vos)


    

De seinbrug met de seinen Nb en de voorseinen F (links) en de seinbrug met de seinen O (rechts).
(Foto's: W. Vos)


    

De seinbrug met de seinen AA, BBw en CC d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)De seinbrug met de seinen AA, BBw en CC.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


Met ingang van 20 mei 1984 is de klassieke beveiliging vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de Integra beveiliging bediend vanuit Groningen.

Voor een beschrijving van de blokpost Waterhuizen Aansluiting klik hier.
Voor een beschrijving van het station Onnen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Groningen klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen