Hardinxveld = GiessendamHet station Hardinxveld = Giessendam, tot 1927 Station Giessendam = Oudekerk en daarna tot 1957 Station Giessendam = Neder Hardinxveld ligt aan de spoorlijn Dordrecht - Geldermalsen bij km. 79.845.
Sinds 1885 bevindt zich op deze plek een stationsgebouw. Aanvankelijk, toen Hardinxveld = Giessendam nog uit twee afzonderlijke dorpen bestond (Hardinxveld en Giessendam), was dit de halte Giessendam = Oudekerk en bevond zich op deze plaats een klein houten gebouwtje. Ruim twee kilometer naar het oosten stond sinds 16 juli 1885 het eigenlijke station Hardinxveld = Giessendam, een statig stationsgebouw met min of meer dezelfde stijl als het oude station Sliedrecht. Dit werd echter maar weinig gebruikt, omdat het ver buiten de twee feitelijke dorpskernen lag (Giessendam/Neder-Hardinxveld en Boven = Hardinxveld). Toen dat afgelegen station werd gesloten, werd op diezelfde dag het station Giessendam = Oudekerk omgedoopt tot station Giessendam = Neder Hardinxveld. Het armetierige gebouwtje werd als gevolg van oorlogsschade gesloopt in 1945.

Op 2 juni 1957, kort na de vorming van de gemeente Hardinxveld = Giessendam, werd deze halte definitief Hardinxveld = Giessendam genoemd. Het jaar daarop werd een nieuw stationsgebouw geplaatst. In de jaren negentig ging het gebouwtje en het gebruik ervan zienderogen achteruit. Kon er eerst niet meer van het toilet gebruikgemaakt worden, later werd de wachtruimte in het gebouw wegens toenemend vandalisme gesloten buiten openingstijden.


Het stationsgebouw van Hardinxveld = Giessendam.
(bron: www.stationsweb.nl)


     

De sporen in oostelijke richting (links) en in westelijke richting (rechts) d.d. 6 februari 1975.
(Foto's: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In pos T is een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking over dit toestel klik hier.


De emplacementstekening van Hardinxveld = Giessendam.


Post T


     

De handelinrichting in post T d.d. 21 april 1978.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van de handelinrichting in post T.


Omdat het wissel 13 nogal ver van de post lag werd dit wissel electrisch bediend zoals hiervolgend is beschreven:
  1. T drukt de knop "Wissel 13"
    Hierdoor gaat de schel luiden en - indien het wissel onbezet is en het venster in veld 21 vrij (rood) is - het groene lampje krukje 20 vrij branden.
  2. T legt onder het gedrukt houden van de knop het krukje in veld 20 om.
    Het venstertje "W 13" wordt rood.
  3. Als het wissel in de eindstand is gekomen wordt het venstertje "W 13" weer wit, dooft het groene lampje krukje 20 vrij en houdt de schel op met luiden.
Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 173 kB)

Met ingang van 29 november 1981 is de klassieke beveiliging te Hardinxveld = Giessendam vervallen en is een NX beveiliging in dienst gesteld bediend vanuit post T te Rotterdam.

Voor een beschrijving van het station Gorinchem klik hier.
Voor een beschrijving van het station Sliedrecht klik hier.

Wat er overbleef

De handelinrichting is bewaard gebleven en is aanwezig bij de SGB, Albert Plesmanweg 23, 4462 GC Goes.

        

Het Siemens & Halske toestel uit Hardinxveld-Giessendam zoals opgesteld bij de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) d.d. 10 mei 2013.
(Foto's: P.P. van Birgelen)


Terug naar Home Terug naar seinhuizen