Grijpskerk


Het station Grijpskerk ligt aan de lijn van Leeuwarden naar Groningen als onderdeel van staatslijn B (Harlingenhaven - Nieuweschans) bij km. 61.920.
Het eerste station in Grijpskerk werd gebouwd in 1863. Voor de aanleg moest de bodem er sterk worden opgehoogd, een reden waarom de directie van de spoorwegen aanvankelijk het station liever aan de Westerhorn had gewild. De huidige locatie lag echter dichter bij het dorp en centraler binnen de toenmalige gemeente Grijpskerk, wat de doorslag gaf. Het werd op 1 juni 1866, bij de opening van het baanvak Groningen Leeuwarden, in gebruik genomen.
Grijpskerk kreeg een standaardstation van de vijfde klasse. De spoorlijn beviel zo goed dat, toen Beetsterzwaag plannen had voor een lokaalspoorlijn van de regio Drachten naar het Westerkwartier, de gemeente Grijpskerk in 1871 geld beschikbaar stelde om deze aan te doen sluiten op dit station, met een eventuele doortrekking naar Zoutkamp. De gemeente Grootegast wilde echter niet financieel bijspringen, waardoor het plan werd afgeblazen. Bij het station werd in 1873 een logement geopend aan het begin van de Stationslaan.
Dit eerste station werd in 1881 vervangen door een nieuw gebouw dat in gebruik bleef tot 1976.


Het stationsgebouw van Grijpskerk d.d. 9 september 1978. (Foto: W. Vos)


      

Het emplacement in westelijke richting (links) en in oostelijke richting (rechts) d.d. 9 september 1978. (Foto's: W. Vos)


Met ingang van 23 mei 1976 is een nieuw stationsgebouw in gebruik genomen en is een nieuw bedieningstoestel type Siemens & Halske in dienst gesteld; de 4-voudige Alkmaarse Handelinrichting en de 2-voudige Hoge Handelinrichting op het perron zijn toen vervallen.

      

De 4-voudige Alkmaarse Handelinrichting en de 2-voudige Hoge Handelinrichting d.d. 24 maart 1974. (Foto's: J.G.C. van de Meene)
Met de 4-voudige Alkmaarse Handelinrichting werden de wissels en de inrijseinen en met de 2-voudige Hoge Handelinrichting de uitrijseinen bediend.


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel in post T klik hier.


De emplacementstekening van Grijpskerk.


Post TDe handelinrichting in post T d.d. 9 september 1978. (Foto: W. Vos)
Tekening van het bedieningstoestel in post T.


Het toestel was symetrisch opgebouwd; de beide wissels waren voorzien van wisselsperren.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 233 kB).

Voor een beschrijving van het station Zuidhorn klik hier.
Voor een beschrijving van het station Visvliet klik hier.

Met ingang van 29 september 1983 is de klassieke beveiliging te Grijpskerk vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de VCVL beveiliging bediend vanuit Groningen.


terug naar Home Terug naar seinhuizen