ErmeloHet station Ermelo (tot 1952: Ermelo-Veldwijk) is een spoorwegstation in het Gelderse Ermelo aan de spoorlijn Amersfoort - Zwolle (Centraalspoorweg) bij km. 44.646.
Het station werd geopend op 1 juli 1882. In 1897 werd het stationsgebouw vervangen door het huidige eilandstation.


De sporen in zuidelijke richting met het stationsgebouw d.d. 8 maart 1975'(Foto: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel klik hier.


De emplacementstekening van Ermelo.Post TTekening van het toestel in post T.Wat direct opvalt is dat alle wissels handwissels zijn beveiligd met sleutels.
De sleutels worden vrijgemaakt na het omleggen van één van de krukjes in de velden 3 en/of 6.
Treinverkeer van Harderwijk naar Putten en omgekeerd is slechts mogelijk als de krukjes in de velden 3 en/of 6 niet zijn omgelegd.

Boven in het toestel waren een aantal signaleringsvenstertjes aangebracht.
Voor de aankomst van de trein waren treinaankondigingen met een schel en een groene lamp aangebracht.

            

Wachtposten 41 en 42


Ten zuiden van het station lag de wachtpost 41 en ten noorden van het station de wachtpost 42.
De beide wachtposten moesten medewerking voor treinbewegingen richting Putten resp. Harderwijk verlenen.
In de beide wachtposten waren noodknoppen aangebracht waarmee de seinen in geval van gevaar in de stand stop kunnen worden gebracht.

            

Tekening van het tableau in wachtpost 41 (links) en wachtpost 42 (rechts).


Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 356 kB).

Met ingang van 20 mei 1969 zijn de wissels 1, 2, 3 en 4 opgebroken.


De emplacementstekening van Ermelo na de wijzigingen d.d. 20 mei 1969.


Post T
Tekening van het bloktoestel in post T na de wijzigingen d.d. 20 mei 1969.Met ingang van 17 januari 1972 zijn de losweg, spoor 3 en de wissels 6 en 7 opgebroken en is de overweg bij het station in de beveiliging opgenomen.


De emplacementstekening van Ermelo na de wijzigingen d.d. 17 januari 1972.


Post T
Tekening van het bloktoestel in post T na de wijzigingen d.d. 17 januari 1972.


Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 336 kB).

Met ingang van 14 november 1976 is de klassieke beveiliging te Ermelo vervallen en is dit station een halte langs de vrije baan geworden.

Voor een beschrijving van het station Harderwijk klik hier.
Voor een beschrijving van het station Putten klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen