Duivendrecht AansluitingDe post Duivendrecht Aansluiting ligt aan de spoorlijn Amsterdam - Utrecht bij km. 5.401.
Bij de post takte de enkelsporige verbindingsbaan van en naar het emplacement Watergraafsmeer af.
In het jaar 1951 zijn de armseinen te Duivendrecht - Aansluiting vervangen door lichtseinen van het stelsel 1946 en is een uitrijsein van spoor 1 naar Watergraafsmeer geplaatst en is op het baanvak Duivendrecht Aansluiting - Watergraafsmeer relaisblokstelsel A in gebruik genomen.
Tevens is het blokstelsel III op het baanvak Amsterdam Amstel - Abcoude vervangen door automatisch blokstelsel.

      

Het emplacement gezien in zuidelijke richting d.d. 28 februari 1976.
Links op de foto is de nieuwe verhoogde spoorbaan en het in aanleg zijnde station Amsterdam - Bijlmer te zien.
(Foto's: W. Vos)


      

Een trein op de verbindingsbaan Watergraafsmeer - Duivendrecht Aansluiting d.d. 28 februari 1976.
(Foto's: W. Vos)Het emplacement gezien in noordelijke richting met op de achtergrond het viaduct in de Provinciale weg Ouderkerk - Diemen d.d. 14 november 1975.
Rechts op de foto is de nieuwe verhoogde spoorbaan te zien.
(Foto: R. Ankersmit)


        

Drie verschillende seinbeelden van het inrijsein 114 zijde Abcoude.
De linker foto toont het seinbeeld "Stop" (Sein SR 215).
De middelste foto toont het seinbeeld "Voorbijrijden toegestaan met lage snelheid en rekenen op stop" (Sein 212e SR).
De rechter foto toont het seinbeeld "Voorbijrijden met hoge snelheid" (Sein SR 203).
(Foto's: R. Ankersmit).

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de post was een stelknoptoestel geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


De emplacementstekening van Duivendrecht Aansluiting.Post TPost T d.d. 28 februari 1976.
(Foto: W. Vos)
Het stelknoptoestel in post T d.d. 28 februari 1976.
Foto: W. Vos)
Tekening van het stelknoptoestel.      

Details van het stelknoptoestel van de post Duivendrecht Aansluiting d.d. 9 september 1975.
Het lucifersdoosje op de middelste knop dient om een onjuiste ontblokking van Watergraafsmeer te voorkomen.
(Foto's: W. Vos)


De post was alleen in gebruik bij treinverkeer tussen Abcoude en Watergraafsmeer en visa versa en was daarom uitschakelbaar; er was dan alleen treinverkeer mogelijk tussen Amsterdam - Amstel en Abcoude en visa versa.

Het uitschakelen werd als volgt gedaan:
Het inschakelen van de post werd als volgt gedaan:

De dagelijkse praktijk was dat de post niet continu bemand was.
Als er treinverkeer van of naar de Watergraafsmeer moest plaatsvinden dan ging een medewerker met bevoegheid voor de post met eigen vervoer (auto) van het station Abcoude naar de post om de bedieningshandelingen te verrichten.
Na afloop van deze treinbewegingen en als er niet binnen afzienbare tijd nog dergelijke treinbewegingen waren dan ging de medewerker weer terug naar het station Abcoude of ging naar huis.

Voor een beschrijving van het station Amsterdam Amstel klik hier.
Voor een beschrijving van het station Abcoude klik hier.
Voor een beschrijving van het station Watergraafsmeer klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen