Delft


Het station Delft is het belangrijkste station van Delft, daarnaast is er station Delft Zuid. Het ligt aan de Oude Lijn, tussen Den Haag HS en Rotterdam Centraal bij km. 69.469.

De eerste trein passeerde het station op 31 mei 1847. Het station, dat op 3 juni 1847 zijn deuren opende, was aanvankelijk gesitueerd aan de Houttuinen. Doordat de toestroom van passagiers en goederen binnen enkele decennia sterk gegroeid was voor het relatief kleine station, werd er enkele honderden meters zuidelijker in 1885 een nieuw station geopend. Dit gebouw is een ontwerp van Christiaan Posthumus Meyjes sr.
Het formele adres van dit complex werd Van Leeuwenhoeksingel 41. Het plein vóór het nieuwe station werd na verloop van tijd "Stationsplein" genoemd, al zou deze naam pas vanaf 1992 officieel in de boeken verschijnen.
Rond 1998 werd besloten om dit stationsplein een nieuw aanzicht te geven, dat zou aansluiten bij het nieuwe motto "Delft Kennisstad". De bushaltes kregen een logischer indeling, een fietsenkuil werd geplaatst met nieuwe fietsenrekken, en een digitale zuil met vertrektijden van de bussen werd geplaatst. Tot restauratie van het stationsgebouw zelf werd enige jaren later besloten. Sinds begin 21e eeuw is de bovenverdieping van het stationsgebouw – dat gedurende langere tijd had leeggestaan – in gebruik als studentenwoning.


Het oude stationsgebouw van Delft.
(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)Het emplacement in noordelijke richting met rechts het oude stationsgebouw.
(bron: Wikipedia)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:

De emplacementstekening van Delft.


Post T

In de post was met ingang van 1 september 1958 een AR tableau geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


Het emplacement in noordelijke richting met rechts post T d.d. 6 augustus 1979.
(Foto: Roelof Hamoen)      

Het AR tableau in post T.
(Foto's: W. Vos)Een detail van het AR tableau in post T.
(Foto: W. Vos)De tekening van het AR tableau in post T.


Alle bijzonderheden worden hier beschreven.(bestandsgrootte 348 kB).

Met ingang van 4 juli 1965 is de post uitschakelbaar gemaakt.
Het uitschakelen van de post werd gedaan door de seinknoppen van de seinen 2, 8, 14, 24, 34, 54, 72 en 86 met de witte knop omhoog te draaien waardoor deze seinen automatisch werkten en de post was uitgeschakeld;
treinbewegingen naar andere sporen dan de twee hoofdsporen waren dan niet mogelijk.
De post was doorgaans gedurende de nacht uigeschakeld.

Met ingang van 11 september 1994 is de klassieke beveiliging vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding te Den Haag.

Vanaf 2009 is er gebouwd aan een spoortunnel om het viaduct te vervangen. Op 28 februari 2015 zijn de nieuwe spoortunnel en het nieuwe stationsgebouw, na ongeveer 6 jaar bouwen, geopend voor het publiek, terwijl de officiële opening op 9 april 2015 plaatsvond. De spoortunnel is hierbij omgedoopt tot Willem van Oranjetunnel. Er wordt één tunnelbuis gebruikt, de tweede tunnelbuis wordt geopend als het traject viersporig wordt gemaakt.
Van het nieuwe station (2015) is het bovengrondse gedeelte ontworpen door Mecanoo Architecten uit Delft. Het ondergrondse deel is ontworpen door het Amsterdamse bureau Benthem Crouwel. Het meerlaagse station heeft een hal met een gewelfd plafond met lamellen waarop een stadsplattegrond van Delft uit 1877 is uitgebeeld. De kolommen en muren van de stationshal zijn bekleed met gebroken tegels in een hedendaagse variant op Delfts blauw. Tussen stationshal en de perrons van de spoortunnel (tweede laag onder de grond) bevindt zich de fietsenstalling met plek voor 5.000 fietsen. Een tweede stalling waar 2.700 fietsen voor maximaal 28 dagen gestald mogen worden bevindt zich onder de perrons van het voormalige station aan de Nieuwe Gracht. In 2019 komt er een derde ondergrondse fietsenstalling bij, dan worden de resterende bovengrondse stallingen op geheven. De stallingen bieden op dit moment plaats aan 7.700 fietsen, als de derde stalling open is wordt dit aantal verhoogd naar 10.100 plekken. De entree van het station is aan de kant van de binnenstad (Westvest). Het station wordt later geïntegreerd met het stadskantoor.


Het nieuwe stationsgebouw van Delft.
(bron: www.stationsweb.nl)


Voor een beschrijving van de stations Den Haag HS / Den Haag Mariahoeve klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen