Blokpost DijkerhoekDe blokpost Dijkerhoek lag aan de spoorlijn Deventer - Almelo bij km. 13.559.


Het voormalige haltegebouw te Dijkerhoek.
(bron: www.stationsweb.nl)

     

De situatie bij de blokpost Dijkerhoek gezien in westelijke richting d.d. 19 december 1959 (links) en dezelfde situatie maar dan gezien in oostelijke richting met de overweg in de Oude Holterdijk d.d. 10 juni 1961 (rechts).
Op de voorgrond de overloopwissels 1/2 en 3/4.
(Foto's: R. Ankersmit)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de post was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


De emplacementstekening.


Post TTekening van de handelinrichting in de blokpost.


De handelinrichting was vrij standaard opgebouwd.
De blokpost was in de normale situatie uitgeschakeld en werd bemand als de spooraansluiting in Bathmen moest worden bediend of als er verkeerd spoor moest worden gereden tussen Deventer en Rijssen of tussen Rijssen en Deventer.
De handelingen worden hierna besproken.

Het uitschakelen van de post werd als volgt gedaan:
 1. Dkk treedt in overleg met Bth en Hon;
 2. er wordt een rijweg ingesteld van Deventer naar Rijssen en van Rijssen naar Deventer;
 3. hiertoe worden de vensters 1, 2, 5, 6, 10 en 10b wit gemaakt door Dkk en de naburige posten;
 4. hierna worden de seinen A/Av en B/Bv bediend;
 5. tenslotte werden de sleutels uit de schakelkastjes gehaald en was de post uitgeschakeld.

Voor het inschakelen van de post werden de sleutels weer in de schakelkastjes gebracht en werd het toestel na het passeren van de treinen in de normale stand gebracht.

Bediening spooraansluiting Bathmen
 1. Dkk ontvangt een wekkersein van Bth;
 2. niet omgelegd mag zijn het krukje in veld 1;
 3. Dkk bedient de vensters 2 en 1 (worden wit);
 4. de vensters 2 en 1 worden rood;
 5. het venster 3 wordt wit (trein op aansluiting opgesloten).
 6. Voor het vertrek van de trein van de spooraansluiting legt Dkk het krukje in veld 1 om;
 7. Dkk bedient venster 3 (wordt rood) met venster 1 (wordt wit)
 8. de trein vertrekt van de aansluiting;
 9. na doorkomst van de trein te Dkk legt Dkk het krukje in veld 1 normaal.

Instructie verkeerd spoorrijden tussen Deventer naar Rijssen
 1. Een ambtenaar van station Deventer, die te Dkk als treindienstleider dienst mag doen gaat op de snelste wijze ( per taxi ) naar Dkk;
 2. deze ambtenaar neemt de sleutels H.1/2 en H.3/4 mee van post T Dv;
 3. na aankomst te Dkk meldt de ambtenaar zich per telefoon aan bij Dv T en Rsn T;
 4. de blokpost moet worden ingeschakeld;
 5. de sleutels H.1/2 en H.3/4 mogen pas in de betreffende sloten worden gebracht na uitdrukkelijke toestemming van post T Dv;
 6. de volgorde van de treinen wordt in onderling overleg geregeld tussen Dkk en Rsn;
 7. in het slot van het toestel moet aanwezig zijn sleutel H.3/4 ;
 8. niet omgelegd mogen zijn de krukjes in de velden 5, 6 en 8;
 9. Dkk legt de krukjes om in de velden 9r en 10;
 10. Dkk bedient venster 9 (wordt wit);
 11. Bth wekt Dkk;
 12. Dkk ontblokt Bth door het bedienen van de vensters 2 en 1 (worden wit);
 13. Dkk legt de handels in de velden 4 en 3 om;
 14. Dkk legt normaal het handel in veld 4;
 15. zodra de trein voor sein A tot stilstand is gekomen geeft Dkk opdracht tot oprijden;
 16. als de laatste as van de trein over de ge´soleerde spoorstaaf tussen wissel 3 en 4 is gereden wordt venster 4 vrij (rood);
 17. Dkk bedient venster 4 (wordt wit), vrij (rood) wordt venster 1;
 18. bij het einde van het verkeerd spoor rijden wordt venster 9 vrijgemaakt (wordt rood) door Rsn;
 19. Dkk legt normaal de krukjes in veld 9r en 10;
 20. Dkk neemt de sleutel H.3/4 uit het slot aan het bedieningstoestel, schakelt de blokpost uit en keert weer terug naar Deventer.


Beeldinstructie t.b.v. het verkeerd spoor rijdenVoor een beschrijving van de handelingen in Blokpost Snippeling Aansluiting ten behoeve van het "verkeerd" spoor rijden klik hier.

De post is op 15 november 1965 vervallen.

Voor een beschrijving van de blokpost Bathmen klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost Holten klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen