BeesdHet station Beesd is het station van Beesd (gemeente Geldermalsen). Het station ligt ongeveer 2 kilometer ten noorden van het centrum van Beesd. Het werd geopend op 1 december 1883 als halte aan de MerwedeLingelijn, deel van de Betuwelijn (Dordrecht - Elst).
Het station ligt aan de spoorlijn Dordrecht - Geldermalsen bij km. 51.242.
Het station beschikt over twee sporen, waardoor de treinen kunnen kruisen. Dit is noodzakelijk omdat vrijwel het gehele traject Dordrecht - Geldermalsen enkelsporig is.


Het treinstel NS 149 (plan U), onderweg van Geldermalsen naar Dordrecht d.d. 14 maart 1981.
(Foto: J.C. de Jongh)Het inrijbordessein A1 , A2 en Cv2 zijde Geldermalsen d.d. 14 september 1974.
(Foto: W. Vos)De uitrijseinen C1 en C2 richting Leerdam d.d. 14 maart 1981.
Het linker sein heeft een wit achtergrondscherm vanwege het daarachter liggende viaduct.
De beide seinen zijn voorzien van een vertrekbord (Sein 319 SR).
(Foto: J.C. de Jongh)


Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels: De beveiliging van het station Beesd bestond uit de posten T en I.
In de beide posten was een HSM handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.
De vensters van het blokstelsel A richting Leerdam en de signalering van het automatisch blokstelsel richting Geldermalsen waren aanwezig in post T.


De emplacementstekening van Beesd.

De overweg in de Oude Waag wordt elektrisch bediend vanuit post T.
Omdat deze overweg vanuit post T slecht zichtbaar was is een gesloten TV-circuit aanwezig.
Met de monitor van dit circuit kan de treindienstleider in post T zich er van overtuigen of deze overweg vrij en onbelemmerd is.Post THet HSM toestel in post T d.d. 21 april 1978.
(Foto: W. Vos)Tekening van de handelinrichting in post T.De rijrichting op het baanvak Beesd - Geldermalsen wordt ingesteld door de treindienstleider in de CVL-post te Utrecht CS.
In post T zijn hiertoe rode en groene toestemmingslampjes aanwezig met het opschrift "Rijrichting naar Gdm".
De seinen B1 en B2 kunnen alleen worden bediend als het groene toestemmingslampje brandt.
Het rode toestemmingslampje gaat branden zodra een rijweg van Geldermalsen naar Beesd is ingesteld; dit lampje dooft en het groene lampje gaat branden zodra de trein de isolerende las voor wissel 1 is overgereden.

Zoals uit de tekening blijkt werd wissel 1 electrisch bediend vanuit post T.
De bediening van dit wissel geschiedde zoals hieronder is beschreven.
  1. T drukt de knop "Wissel 1"
    Indien wissel 1 onbezet is, brandt het groene lampje "Trekker 2 vrij" en luidt de schel w.1;
  2. T trekt de trekker in veld 2 uit (voor het wissel in de omgelegde stand) of duwt de trekker in veld 2 in (voor het wissel in de normale stand)
    Het venstertje "Wissel 1" wordt rood;
  3. T laat de knop "Wissel 1" los;
  4. Zodra wissel 1 in een eindstand is gekomen, wordt het vestertje "Wissel 1" wit, dooft het lampje "Trekker 2 vrij" en stopt de schel w.1 met luiden.

    Als de stroomvoorziening voor het electrisch omleggen van wissel 1 gestoord is, kan het wissel worden omgelegd door het omleggen van de betreffende schakelaar en het bedienen van de handgenerator.Post IHet HSM toestel in post I d.d. 21 april 1978.
(Foto: W. Vos)Tekening van het HSM toestel in post I.


Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 434 kB).

Met ingang van 29 november 1981 is de klassieke beveiliging te Beesd vervallen en is een NX beveiliging in dienst gesteld bediend vanuit post T te Rotterdam.

Voor een beschrijving van het station Leerdam klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen