BuitenpostHet station Buitenpost is het station van de plaats Buitenpost in de provincie Friesland. Het is gelegen aan de spoorlijn van Leeuwarden naar Groningen bij km. 50.927.
Het stationsgebouw is van het standaardtype Beilen, gebouwd in 1973 door de architect Cees Douma. Op het stationsgebouw bevindt zich een plaquette met het opschrift: "1940-1945 Ter gedachtenis aan den gevallene Folkert Smit".

    

Het stationsgebouw van Buitenpost d.d. 16 mei 1976 (links) en de sporen in westelijke richting d.d. 9 september 1978 (rechts).
(Foto's: W. Vos)


    

De sporen in westelijke richting (links) en in oostelijke richting (rechts) d.d. 9 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel in post T klik hier.


De emplacementstekening van Buitenpost.


Post TTekening van de handelinrichting in post T.De seinen A1-2 /Av /Cv en D1-2 /Bv worden electrisch bediend door het omleggen van de krukjes in de velden 8 of 9 of 5 of 6.

Het wissel 1 werd electrisch bediend door het omleggen van het krukje in veld 10 en de wissels 1 en 13 waren voorzien van wisselsperren.
De overweg ten westen van het station was d.m.v. spermagneten op de krukjes in de velden 8, 9, 11 en 12 in de beveiliging opgenomen.

Met ingang van 25 september 1981 zijn de onderstaande wijzigingen aangebracht:


De emplacementstekening van Buitenpost na de wijzigingen d.d. 25 september 1981.


Post TTekening van de handelinrichting in post T na de wijzigingen d.d. 25 september 1981.Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 345 kB).

Met ingang van 5 oktober 1983 is de klassieke beveiliging te Buitenpost vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de V-CVL beveiliging bediend vanuit Groningen.

Voor een beschrijving van het station Veenwouden klik hier.
Voor een beschrijving van het station Visvliet klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen