Born
Born is vroeger een tramstation geweest voor het door NS werd ingelijfd. Daarna was en is het alleen in gebruik voor goederenverkeer. De spoorlijn Born - Sittard heeft nog altijd een tram karakter.

Tot 1966 waren er twee seinhuizen, tussendoor zijn de namen van post T en I gewisseld. De post T zoals hier is afgebeeld was eigenlijk ooit post I. Nu is het emplacement een stuk kleiner.

     

Het emplacement ter hoogte van post T (links) en het noordelijke gedeelte van het emplacement (rechts) d.d. 14 april 1979. (Foto's: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsel: Voor een uitleg over de werking over het geplaatste toestel in post T klik hier.


De emplacementstekening van Born.


Post TPost T d.d. 14 april 1979. (Foto: W. Vos)


     

De handelinrichting in post T (links) en een detail van de handelinrichting in post T (rechts) d.d. 5 augustus 1985. (Foto's: W. Vos)Tekening van het bedieningstoestel in post T.
De klassieke beveiliging is eenvoudig gehouden. Op de uiteinden van de aankomst- en vertrek sporen waren stoplantaarns geplaatst. (Zwarte kast met witte letter S.) Het vertreksein, tevens bloksein, was een enkel uitrijsein. Het inrijsein was eenvoudig inrijsein.
Wat wel bijzonder was, waren de vele handwissels en geen enkel centraalbediend wissel. Wel waren enkele wissels in de rijweg naar de aankomst- en vertreksporen voorzien van een grendel.
Voor Born was een blokstelsel van toepassing voor enkel spoor met een groot blok. Toen Sittard nog voorzien was van klassieke beveiling had Born een eigen blokkast voor blokstelsel A.
Met de komst van de NX-beveiliging in 1966 is deze komen te vervallen. In deze situatie was voor het sturen van een trein geen toestemming nodig. Ook als de trein uit het blok was dan werd het blok automatisch vrijgegeven.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen