Breukelen
Het station Breukelen ligt aan de spoorlijn Amsterdam - Utrecht bij km. 22.717. Bij dit station ligt de splitsing van de spoorlijnen richting Utrecht en Woerden.


Het stationsgebouw van Breukelen.
(Foto: J.G.C. van Meene)


      

De sporen in noordelijke richting met op de achtergrond post T (links) en het emplacement in zuidelijke richting met links de spoorlijn richting Maarssen en rechts de spoorlijn richting Woerden (rechts) d.d. 6 februari 1975.
(Foto's: W. Vos)


      

Het uitrijsein 112 met een "koeiekop" (sein SR 252).
De linker foto is gemaakt op 6 februari 1975 door W. Vos en de rechter foto is gemaakt op 14 april 1976 door R. Ankersmit.
Op de rechter foto is het nieuwe uitrijsein 112 reeds geplaatst maar afgekruisd.Het emplacement in zuidelijke richting met links de spoorlijn richting Maarssen en rechts de spoorlijn richting Woerden d.d. 6 februari 1975.
(Foto: W. Vos)De passage van reizigerstrein 565 (Amsterdam - Nijmegen) d.d. 27 augustus1971.
Deze trein bestaat uit locomotief 1110, een personenrijtuig plan W (nog zonder reclamebanen) en verder rijtuigen plan E.
Op de voorgrond draaibare afsluitlantaarns ter beveiliging van de kruising met beweegbare hartstukken in geval gereden wordt op buiten dienst gesteld spoor.
(Foto: R. Ankersmit)De passage van trein 212236 'Transcontainer Expres Zeehavens' (TEZ) tussen Amsterdam Westhaven en Rotterdam Waalhaven Zuid met slechts vijf wagens beladen met zeven containers,
maar wel getrokken door twee diesellocomotieven van de serie NS 2400 met voorop de NS 2426 d.d. 27 augustus 1975.
(Foto: R. Ankersmit)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In post T was een stelknoptoestel geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


De emplacementstekening van Breukelen.Post T


     

     

     

Het stelknoptoestel in post T.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van het stelknoptoestel.


In de jaren vijftig zijn de armseinen, welke electrisch werden bediend, vervangen door lichtseinen type 1946.
Tevens werden het blokstelsel III vervangen door automatisch blokstelsel met lichtseinen van het stelsel 1946.
Door middel van meldvensters kon de wachter zien of het eerste blok vrij was.
Het toestel was vrij standaard uitgevoerd maar was optisch een beetje afwijkend ten opzichte van de rest van de posten langs de lijn.
Zo waren de meldvenstertjes op een aparte, boven het toestel hangende, plank gemonteerd i.p.v op het toestel.
Verder waren de meters voor de spanning en stroomaanduiding van de voeding voor de wissels op het toestel gemonteerd. (kwam vaker voor alleen niet op deze spoorlijn).
Het toestel was verder vrij standaard uitgevoerd met de toevoeging van een beweegbare brug welke dezelfde procedure kende als Abcoude en Nieuwersluis-Loenen.

De post heeft dienst gedaan als seinhuis tot 20 juni 1976; de CVL beveiliging vanuit Amsterdam nam het toen over.
De post bleef echter staan tot 2002 voor het bedienen van de beweegbare brug.
Door de spoorverdubbeling en het daardoor vervallen van de brug werd de post definitief overbodig.

      

Bijzondere seinen te Breukelen:
De inrijseinen 118 en 128 (links) en de voorseinen 128V en 120 (rechts) d.d. 4 januari 1975.
(Foto's: W. Vos)De beweegbare kruising te Breukelen gezien in noordelijke richting.
Een weinig voorkomende wisselconstructie. Om ontsporingen te voorkomen (openrijden gaf ontsporing) stonden er extra afsluitlantaarns voor de sporen uit de richting welke het wissel niet bereden mocht worden.
De auto naast de relaiskast is van de fotograaf.
(Foto: W. Vos)


In de jaren 2002 - 2006 is het station als gevolg van de ombouw van het baanvak Amsterdam - Utrecht naar viersporigheid ingrijpend verbouwd. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij naar de site van Nico Spilt (onderdeel Ombouw Breukelen).
Meer info over deze ombouw klik hier.
Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 725 kB).

Met ingang van 20 juni 1976 is de klassieke beveiliging te Breukelen vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Amsterdam.


Het CVL-bedieningstableau in de verkeersleidingpost Amsterdam voor het gedeelte Breukelen.
(Foto: R. Ankersmit)


Voor een beschrijving van het station Nieuwersluis - Loenen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Maarssen klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen