BelfeldStation Belfeld is het voormalige station van Belfeld. Het station werd geopend in 1889 en werd in 1894 voorzien van een stationsgebouw dat nog altijd aanwezig is.
Het station werd gesloten op 15 mei 1938, maar in mei en juni 1940 werd het station (tijdelijk) weer gebruikt in verband met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Het station ligt aan de spoorlijn van Venlo naar Roermond bij km. 61.622. In de beginjaren was station Belfeld een druk station; dat kwam met name door de Belfeldse keramiekfabrieken.

     

DE 5 no. 197 als trein 3214 Nijmegen - Roermond (links) en DE 5 no. 192 als trein 3233 Roermond - Enschede (rechts) bij de passage van Belfeld d.d. 10 september 1959. (Foto's: J.G.C. van de Meene)
Het emplacement in zuidelijke richting d.d. 15 oktober 1957. (Foto: J.G.C. van de Meene)Het emplacement in noordelijke richting d.d. 15 oktober 1957. (Foto: J.G.C. van de Meene)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In post T waren een Alkmaarse Handelinrichting voor de bediening van de inrijseinen en de wissels en een semafoorwinder voor de bediening van de uitrijseinen geplaatst.

Voor een uitleg over de werking over de geplaatste Alkmaarse Handelinrichting klik hier en voor een uitleg over de werking van een semafoorwinder klik hier. (bestandsgrootte 278 kB).De emplacementstekening van Belfeld.


Post TTekening van de Alkmaarse Handelinrichting (links) en de semafoorwinder met blokkast (rechts) in post T.

De wissels 1 en 7 waren voorzien van druklatten en sperren.

     

De wisselsper op wissel 1 (links) en het stop-ontspoorblok St 3 (rechts) d.d. 10 september 1959. (Foto's: J.G.C. van de Meene)

De seinen B1 en B2 worden met één kruk bediend. Liggen de wissels 1 en 2 in de normale stand dan wordt sein B2 uit de normale stand gebracht en zijn de wissels 1 en 2 omgelegd dan wordt sein B1 uit de normale stand gebracht.
De seinen 1-2 worden eveneens met één kruk bediend. Ligt het wissel 7 in de normale stand dan wordt sein C2 uit de normale stand gebracht en is wissel 7 omgelegd dan wordt sein C1 uit de normale stand gebracht.

In de trekdraden van sein A1-2 en die van de kruk voor de bediening van de seinen B1 en B2 is een trekdraadversperring ( een zgn. quadrantsluiting ) aanwezig waardoor deze seinen niet gelijktijdig uit de stand stop kunnen worden gebracht;
hetzelfde is het geval met de seinen D1-2 en C1 of C2 .

   

Een quadrantsluiting in de normale stand (links) en met een sein in de getrokken stand (rechts). (Foto's: W. Vos)


Het bedienen van het enkelspoorvenster voor een trein uit Tegelen of het krijgen van ontblokking voor een trein naar Tegelen is slechts mogelijk als de sleutel B.A/OtA omgedraaid in het slot in het sleutelrelaiskastje aanwezig is.
Voor treinbewegingen van Reuver of Tegelen op spoor I moet de sleutel H.3/St3 in het slot van de Alkmaarse Handelinrichting aanwezig zijn.

Bediening spooraansluiting "De Globe"


Met ingang van 8 april 1973 zijn alle seinen, wissels en de sporen m.u.v. de hoofdsporen opgebroken en is het station Belfeld vervallen.

Voor een beschrijving van het station Reuver klik hier.
Voor een beschrijving van het station Tegelen klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen