Baflo



Het station Baflo ligt aan de op 16 augustus 1893 geopende spoorlijn Groningen – Roodeschool bij km. 8.892.

Deze spoorlijn werd vanaf Sauwerd aangelegd door de Groninger Locaalspoorweg-Maatschappij en geëxploiteerd door de Staatspoorwegen, die de exploitatie op 1 januari 1938 overdroegen aan de Nederlandse Spoorwegen.

De stations langs de lijn werden in twee klassen gebouwd. Het station in Baflo behoorde tot de 1e klasse.


Het emplacement in zuidelijke richting met links treinstel NS DE2 74 als trein 3872 (Groningen - Roodeschool)
en rechts treinstel DE2 76 als trein 3871 (Roodeschool - Groningen) d.d. 23 augustus 1960.
Rechts staat een ladingmal.
(Foto: R. Ankersmit)



Het emplacement in noordelijke richting met de binnenkomende goederentrein 5105 (Roodeschool - Onnen), bestaande uit locomotief NS 2447, acht lege wagens met bestemming Onnen,
een gesloten EUROP goederenwagen van de SNCF, beladen met 5 ton goederen van Warffum naar Venlo, en een goederentreinbagagewagen (Dg) d.d. 23 augustus 1960.
(Foto: R. Ankersmit)



Het emplacement in zuidelijke richting met de rangerende locomotief NS 2447 van goederentrein 5105 (Roodeschool - Onnen) d.d. 23 augustus 1960.
Links, buiten het hek, de spooraansluiting van de PZVB (handel in pootaardappels).
(Foto: R. Ankersmit)



Het baanvak Winsum - Baflo bij km 6,2 met de voormalige splitsing van de lijnen naar Baflo en Zoutkamp, waarvan het baanlichaam (afbuigend naar links) nog te zien is d.d. 23 augustus 1960.
(Foto: R. Ankersmit)




De emplacementstekening van Baflo.

Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels: In en bij post T was een blokkast, een Alkmaarse Handelinrichting en een drukknoptoestel voor de overwegbediening geplaatst, voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier (bestandsgrootte 5,29 kB)
en voor een uitleg over de werking van de Alkmaarse Handelinrichting klik hier (bestandsgrootte 11,2 kB).

Post T



Tekening van de blokkast in post T, de Alkmaarse Handelinrichting en het windwerk voor de overwegbediening op het perron.


De wissels 1 en 7 zijn voorzien van wisselsperren.

De uitrijseinen B1,2 en C1,2 zijn uitgerust met een onveiligvaller en komen na de passage van een trein dus weer in de stand stop.

Het handel B1,2 resp. C1,2 mag voor treinbewegingen eerst worden omgelegd, zodra het lampje B1,2 resp. C1,2 op de Alkmaarse Handelinrichting brandt ten teken dat het betreffende blokvenster vrij is.

Mechanische spoorbezetting

Nadat een trein op spoor I of II is aangekomen en het inrijsein in de stand "stop" is teruggebracht, blijft het handel van het inrijsein voor het betreffende spoor aan de andere zijde van het station vastliggen.
Dit handel wordt pas weer vrij, nadat het handel van het uitrijsein aan die zijde van het station is omgelegd en weer in de normale stand is teruggebracht.

C.R.V.L. beveiliging

In Baflo was m.i.v. 29 oktober 1967 sprake van een proefbedrijf voor de CRVL.
Het blokstelsel A werd buiten bedrijf gesteld, alle seinen waren buiten dienst gesteld en waren voorzien van vierkante platen.
Bij de beide inrijseinen werd werd een wisselstandaanwijzer tevens blokbord geplaatst.
Bij het proefbedrijf voor de CRVL waren tot de definitieve indienststelling de posten, behalve die van Warffum en Roodeschool, nog bezet om de wissels te bedienen voor vertrekkende treinen omdat deze nog niet waren voorzien van veerwissels.

Tijdens het proefbedrijf van de CRVL - verkeersleiding was de verkeersleiding op de verdieping van station Usquert gevestigd. Bij de definitieve invoering verhuisde de verkeersleiding naar het Hoofdstation te Groningen.
Later zijn alle posten definitief vervallen en zijn alle armseinen vervangen door speciale lichtseinen.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 431 kB).

Voor een uitleg over de Radioverkeersleiding (CRVL) klik hier.

Met ingang van 19 september 1983 is de CRVL beveiliging op het baanvak Sauwerd - Roodeschool vervallen en is de beveiliging van dit baanvak een onderdeel geworden van de NX - CVL beveiliging bediend vanuit Groningen.

    

Het V-CVL tableau in de VL post te Groningen d.d. 15 april 1984.
(Foto's: W. Vos)

Voor een beschrijving van het station Warffum klik hier.
Voor een beschrijving van het station Winsum klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen