Amsterdam MuiderpoortOp 25 mei 2021 zijn een aantal nieuwe foto's toegevoegd; deze nieuwe foto's zijn te herkennen aan de blauwe beschrijving van de foto's.


Het stationsgebouw van Amsterdam Muiderpoort d.d. 13 augustus 1975.
(Foto: W. Vos)


Het station Amsterdam Muiderpoort ligt aan de spoorlijnen Amsterdam CS - Utrecht en Amsterdam CS - Amersfoort bij km. 3.600.

     

De sporen VIII en IX richting Amsterdam Amstel (links) en de sporen richting Watergraafsmeer met een stoptrein richting Weesp (rechts) gezien vanuit post T d.d. 13 augustus 1975.
(Foto's: W. Vos)


     

De intercity richting rijdt door over spoor I (links) en de sporen richting Watergraafsmeer met de intercity uit de richting Enschede (rechts) gezien vanuit post T d.d. 13 augustus 1975.
(Foto's: W. Vos)


     

Het emplacement in westelijke richting gezien vanuit post T d.d. 13 augustus 1975.
(Foto's: W. Vos)


     

De inrijseinen langs de noordelijke sporen d.d. 11 oktober 1975.
(Foto's: W. Vos)


     

Een intercity richting Amsterdam CS gezien vanuit post I (links) en de brug over het Loozingskanaal met het inrijsein van de Rietlanden (rechts) d.d. 13 augustus 1975.
(Foto's: W. Vos)


     

Een stoptrein richting Amersfoort gezien vanuit post I (links) en de intercity Maastricht - Zandvoort gezien vanuit post I (rechts) d.d. 13 augustus 1975.
(Foto's: W. Vos)


     

De sporen richting Amsterdam CS d.d. 11 oktober 1975.
(Foto's: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van de station Amsterdam Muiderpoort bestond uit de posten T en I.
In de beide posten waren stelknoptoestellen geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.

De samenwerking tussen de beide posten vond plaats d.m.v. elektrische koppelingen met spermagneten. Bovendien kan elektrische toestemming worden gegeven met behulp van speciale drukknoppen en toestemmingsvenstertjes. Deze toestemmingen zijn opgenomen in de koppelstroomvoorwaarden en de venstertjes dienen als meldingsvensters.

Van 1896 tot 1937 was het een laaggelegen halte aan de spoorlijn richting Hilversum. Het hooggelegen station is gebouwd onder leiding van architect H.G.J. Schelling en werd op 15 oktober 1939 geopend, Het nieuwe station werd gebouwd als onderdeel van de Spoorwegwerken Oost, waarmee de spoorlijnen tussen het Centraal Station en het Amstelstation op dijklichamen werden gelegd en alle straten met viaducten werden overbrugd. Hierdoor konden vele overwegen vervallen die voor veel oponthoud zorgden in het oostelijk deel van de stad.
Vanuit de centrale hal, waar zich de loketten bevonden, liepen twee voetgangerstunnels naar de perrons. Eind jaren negentig werd het station grondig verbouwd, waarbij de centrale hal en de tunnels werden bestemd voor bedrijven. De perrons werden rechtstreeks toegankelijk vanaf de straat. Omstreeks 2002 sloot de NS het laatste kaartverkooploket. In het voormalige seinhuis, het hoogstgelegen deel van het stationscomplex, worden af en toe lichtkunstvoorstellingen gehouden.
Het seinhuis staat sinds 2003 op de gemeentelijke monumentenlijst en is zodoende behouden.


De emplacementstekening van Amsterdam Muiderpoort.


Post T


      

Het interieur van post T d.d. 7 november 1972.
(Foto's: Rob Bo´ng) (bron: Stichting SNR Railverzamelingen)Het interieur van post T d.d. 13 augustus 1975.
(Foto: W. Vos)


      

Details van het stelknoptoestel in post T d.d. 13 augustus 1975.
(Foto's: W. Vos)


      

Een detail van het stelknoptoestel in post T (links) en de kast met de venstertjes en drukknoppen voor de communicatie met post I (rechts) d.d. 13 augustus 1975.
(Foto's: W. Vos)


      

De kast met de venstertjes en drukknoppen voor het relaisblokstelsel III richting Amsterdam Amstel (links)
en de kast met de venstertjes en drukknoppen voor het relaisblokstelsel III richting Rietlanden en Watergraafsmeer (het z.g. goederenblok) (rechts) d.d. 13 augustus 1975.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van het stelknoptoestel in post T.


Tekening van de kasten met de meldingsvensters en de blokstelsels in post T.


Post IPost I Amsterdam Muiderpoort d.d. 13 augustus 1975.
(Foto: W. Vos)


Post I was zowel een onderdeel van de beveiliging van Amsterdam Muiderpoort als van Rietlanden. De post was over de goederensporen gebouwd.

In de post stonden feitelijk twee stelknoptoestellen welke geen enkele verbinding met elkaar hadden.
Het linker toestel diende voor bediening van de wissels en de seinen aan de zuid-oost zijde van het emplacement Rietlanden en het rechter toestel werd gebruikt voor de bediening van de wissels en de seinen in de "hoge" sporen tussen Amsterdam CS en Amsterdam Muiderpoort.

Voor meer informatie over het eerste toestel klik hier.

      

Het stelknoptoestel voor de bediening van de wissels en de seinen aan de zuidoost zijde van het emplacement Rietlanden met links de blokkast voor de communicatie met Post I Rietlanden (links)
en het stelknoptoestel voor de bediening van de wissels en seinen in de "hoge" sporen (rechts) d.d. 7 november 1972.
(Foto's: Rob Bo´ng) (bron: Stichting SNR Railverzamelingen)Tekening van het stelknoptoestel in post I naar de toestand voor de indienststelling van de NX beveiliging te Amsterdam CS.


Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 610 kB).

Op 21 april 1974 is de NX beveiliging te Amsterdam CS in gebruik genomen en is post T Dijksgracht vervallen.
Tegelijkertijd is het relaisblokstelsel III op het baanvak Amsterdam Muiderpoort - Dijksgracht - Amsterdam CS (hoofdsporen) omgebouwd naar een automatisch blokstelsel met lichtseinen en is de beveiliging in post I Amsterdam - Muiderpoort aangepast.
De geplaatste foto's geven de situatie weer na deze ombouw.

      

      

      


Het stelknoptoestel in Post I Amsterdam Muiderpoort d.d. 13 augustus 1975.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van het stelknoptoestel in post I naar de toestand na de indienststelling van de NX beveiliging te Amsterdam CS.


Met ingang van 11 oktober 1975 is de bediening van de seinen langs de goederensporen bij post T overgebracht naar post I.
Er werd toen een nieuwe blokkast geplaatst voor de samenwerking met post I Watergraafsmeer.
Deze kast bevat de venstertjes voor de blokstelsels III en A en toestemmingsvensters voor treinen over spoor 5.

In verband met de sanering van het emplacement Rietlanden is de post in november 1976 omgenoemd in post T Rietlanden.

Voor meer informatie over het station Amsterdam Rietlanden klik hier.
Voor een beschrijving van het station Amsterdam - Amstel klik hier.
Voor een beschrijving van het station Dijksgracht klik hier.
Voor een beschrijving van het station Watergraafsmeer klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen