Anna PaulownaStation Anna Paulowna is een spoorwegstation in Anna Paulowna aan lijn K (Den Helder Amsterdam) bij km. 12.110.
Het huidige station heeft 2 perronsporen.


Het stationsgebouw van Anna Paulowna. (bron: www.stationsweb.nl)


     

Het emplacement in noordelijke richting (links) en het emplacement in zuidelijke richting (rechts) d.d. 23 april 1977.
(Foto's: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste AR - toestel in post T klik hier.

Met ingang van 18 december 1957 is te Anna Paulowna een AR - beveiliging in dienst gesteld.


De emplacementstekening van Anna Paulowna.


Post THet AR - tableau in post T. (Foto: W. Vos)Tekening van het AR-toestel in post T.


Het wisselen van de rijrichting kan alleen door de posten T Den Helder en Schagen worden gedaan.
Indien op een het tableau in de nevenpost de rijrichting wordt gewisseld dooft het met een wit licht brandende rijrichtingslampje en gaat het andere rijrichtingslampje branden, ten teken dat de nieuwe rijrichting is ingesteld.

Met ingang van 22 oktober 1995 is de AR beveiliging te Anna Paulowna vervallen en is de beveiliging van dit station vervangen door een electronische beveiliging van het type VPI.
De bediening van het VPI-systeem van Anna Paulowna geschiedt thans electronisch d.m.v. een EBP systeem vanuit post T te Alkmaar.

Voor een beschrijving van het station Schagen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Den Helder klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen