Blokpost Amersfoort Aansluiting


De blokpost Amersfoort Aansluiting. (Foto J.G.C. van de Meene)De blokpost Amersfoort Aansluiting ligt bij de splitsing van de spoorlijnen Amersfoort - Apeldoorn en Amersfoort - Zwolle bij km. 47.122 Amsterdam CS-Zutphen en km. 23.593 Utrecht-Zwolle.

Gebruikte afkortingen
Blokstelsels
Over de werking van deze toestellen verwijzen wij u naar de uitlegpagina.De emplacementstekening van Amersfoort Aansluiting.
Tekening van het HSM toestel in de blokpost.Een bijzonderheid van deze blokpost was dat alle seinen en wissels elektrisch d.m.v. trekkers werden bediend.
Alle wissels hadden een hoekverhouding van 1 : 20 zodat deze met een hoge snelheid in de beide standen konden worden bereden.

Omdat het instellen van een rijweg nogal afweek van de normale procedure worden hiervolgend de handelingen besproken:

Van Amersfoort naar Nijkerk of Barneveld - Voorthuizen.

naar Nijkerknaar Barneveld - Voorthuizen
1.Ama ontvangt een wekkersein van BB
2.Ama bedient de vensters 2 en 2b (worden wit)
3.Ama ontvangt een wekkersein van BB
4.Ama overtuigt zich ervan dat wit is het venstertjeBlok n. NkkBlok n. Bnv
5.Ama trekt de trekker uit in veld 10
6.Ama trekt de trekker uit in veld67
7.Ama trekt de trekker uit in veld89
8.Wit worden de vensterjes "v. Amf" en "Sein 102"
9.Vrij (rood) wordt venster 2b
10.Als de trein de isolerende las voorbij sein 102 berijdt
worden rood de venstertjes "v. Amf" en "Sein 102"
11.Als de trein de isolerende las berijdt voorbij 319315
wissel wordt rood het venstertjeBlok n. NkkBlok n. Bnv
12.Als de laatste as over de genoemde isolerende las is
gaat branden het lampjen. Nkkn. Bnv
13.Ama duwt de trekker in in veld8 en 69 en 7
doven gaat het lampjen. Nkkn. Bnv
14.Ama duwt de trekker in in veld10
15.Ama drukt onder het gelijktijdig draaien van
de inductorkruk de knopOntbl. n. NkkOntbl. n. Bnv
vrij (rood) wordt venster 2
16.Als de laatste as voorbij sein838701
is wordt wit het venstertjeBlok n. NkkBlok n. Bnv


Van Nijkerk of Barneveld - Voorthuizen naar Amersfoort.

van Nijkerkvan Barneveld - Voorthuizen
1.Zolang de trein zich bevindt tussen de seinen bijkm 28.840 en km 26.715km 51.423 en km 49.755
brandt het lampje en luidt de schelAkd tr. van NkkAkd. tr. v. Bnv
2.Ama wekt BB
3.vrij (wit) wirdt venster 4
4.Ama trekt de trekker uit in veld1
5.Ama trekt de trekker uit in veld43
6.Ama trekt de trekker uit in veld52
wit worden de venstertjes "Blokbedieningssper n. Amf",
"Sein 104/106" en n. Amf v. Nkkn. Amf v. Bnv
7.Eerste as op de isolerende as voorbij sein104106
maakt rood de venstertjes "Sein 104/106" enn. Amf v. Nkkn. Amf v. Bnv
8.Laatste as over de isolerende as voorbij
wissel 317 A doet branden het lampjen. Amf v. Nkkn. Amf v. Bnv
9.Ama duwt de trekkers in in veld5 en 42 en 3
doven gaat het lampjen. Amf v. Nkkn. Amf v. Bnv
10.Ama duwt de trekker in in veld1
11.Ama bedient venster 4 (wordt rood)
rood wordt het venstertje "Blokbedieningssper n. Amf"

Met ingang van 23 april 1961 is de blokpost i.v.m. de indienststelling van de NX beveiliging te Amersfoort opgeheven.

Voor een beschrijving van het station Nijkerk klik hier.
Voor een beschrijving van het station Barneveld - Voorthuizen klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen