AbcoudeHet station Abcoude is een spoorwegstation in de gemeente de Ronde Venen gelegen aan spoorlijn Amsterdam - Utrecht bij km. 10.725.
Gelijktijdig met de oplevering van de spoorlijn werd het station in Abcoude geopend op 18 december 1843 aan de zuid-oostzijde van Abcoude.


Het emplacement in noordelijke richting met links het stationsgebouw en op de achtergrond het seinhuis d.d. 12 november 1960.
(Foto: R. Ankersmit)


     

Het emplacement in noordelijke richting (links) en de zuidzijde van het emplacement met reizigerstrein 471 (Amsterdam CS - Woerden - Rotterdam CS) bestaande uit treinstel NS ElD4 701 en een tweerijtuigtreinstel materieel '54 (rechts) d.d. 12 november 1960.
(Foto's: R. Ankersmit)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In post T was een stelknoptoestel geplaatst; voor een uitleg over de werking dit toestel klik hier.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 610 kB).

Periode 4 december 1961 tot 15 april 1973De emplacementstekening van Abcoude.

Post TPost T met het stationsgebouw d.d. 8 oktober 1959.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


  

Tekening van het stelknoptoestel voor de seinen en wissels (links) en de overwegen (rechts).Het stelknoptoestel was vrij standaard opgebouwd.
Een bijzonderheid waren de geplaatste noodknoppen. Deze noodknoppen dienden voor het vrijmaken van de vergrendeling van de overwegen bij een storing.

Periode 15 april 1973 tot 20 juni 1976


Het station is in het jaar 1973 ingrijpend verbouwd.
Deze uitbreiding was noodzakelijk om een inhaalmogelijkheid te bieden omdat de inhaalmogelijkheden in Amsterdam - Amstel waren vervallen.
Dit station was als gevolg van de aanleg van de Metrolijn zodanig aangepast dat de daar aanwezige inhaalsporen zijn vervallen.
Voor meer informatie over de verbouwing van het station Amsterdam - Amstel klik hier.

Hiervolgend volgt een opsomming van alle wijzigingen in de beveiliging van het station Abcoude: Voor een uitleg over de werking van de V-NX beveiliging klik hier.

      

Het emplacement in zuidelijke richting (links) en in noordelijke richting (rechts) d.d. 27 juli 1974.
(Foto's: W. Vos)
De emplacementstekening van Abcoude na de ombouw.

Post T


      

Het V-NX tableau te Abcoude d.d. 3 september 1975.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van het V-NX-toestel.


Alle bijzonderheden worden hier beschreven (bestandsgrootte 269 kB).

Met ingang van 20 juni 1976 is de V-NX beveiliging te Abcoude vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Amsterdam.

Voor een beschrijving van Duivendrecht Aansluiting klik hier.
Voor een beschrijving van het station Nieuwersluis - Loenen klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen