Seinen voor rangeerbewegingen

Verklaring van seinbeelden getoond door middel van armseinen en lantaarns.

Seinbeeld
Omschrijving
Omschrijving des nachts
Verklaring van het seinbeeld
Rangeerpaallantaarn (rouwbrief)
Een hooggeplaatste lantaarn met een vierkant melkwit veld met een liggend zwart kruis. Dagsein verlicht. Rangeren staken en het rageerdeel vrij opstellen van andere sporen.
Een hooggeplaatste lantaarn met een rechthoekig, rechtopstaand melkwit veld. Dagsein verlicht. Rangeren toegestaan met opdracht.
Rangeerstoplantaarn (vaantje)
Een laaggeplaatste lantaarn met een half melkwit veld en een oranje veld. Daarop aangebracht een met de punt schuin omlaag gerichte pijl richting het spoor waarvoor dit sein geldt. Dagsein verlicht. Stop voor rangeerbewegingen indien het wissel in de richting ligt van het oranje vlak.
Ligt het wissel naar links en is op het seinbeeld het rechtse vlak oranje dan mag men dit sein passeren.
Vervangen door sein hieronder omschreven
Een laaggeplaatste lantaarn met een vierkant melkwit veld met een oranje rechtopstaand kruis. Daarop aangebracht een of twee met de punt schuin omlaag gerichte pijlen. Dagsein verlicht. Stop voor rangeerbewegingen op het spoor waarheen de pijl(en) wijst (wijzen).
Een laaggeplaatste lantaarn met een rechthoekig, rechtopstaand melkwit veld. Dagsein verlicht. Voorbijrijden voor rangeerbewegingen toegestaan na opdracht.
Heuvelseinpaal
Een paal met twee elkander dekkende verticaal geplaatste rechthoekige tralievormige seinarmen. Een rood licht. Het duwen van rangeerdelen naar of over de rangeerheuvel is verboden.
Een paal met twee ondere een koek van 45 graden omhoog wijzende rechthoekige tralievormige seinarmen. Een wit licht. Het duwen van rangeerdelen naar of over de rangeerheuvel is toegestaan.
Rangeerseinpaal
Een zwart-witte paal met een rode aan het uiteinde V-vormig ingesneden seinarm met een witte loodrechte streep. De seinarm staat waterpas. Een paars licht. Stop voor rangeerbewegingen.
Een zwart-witte paal met een rode aan het uiteinde V-vormig ingesneden seinarm met een witte loodrechte streep. De seinarm wijst onder een hoek van 54 graden schuin omhoog.. Een wit licht. Rangeerbewegingen waarvoor het sein geldt mogen worden uitgevoerd.
Draaiseinbord
Een zwart-witte paal met een rond paars bord met witte rand Een paars licht. Overweg mag niet worden bereden. Geldt voor rangeerbewegingen.
Een zwart-witte paal met een rond paars bord met witte rand evenwijdig aan het spoor. Een wit licht. Overweg mag worden bereden. Geldt voor rangeerbewegingen.
Perronseinpaal
Een rechthoekig rood bord met witte rand op een paal; een bord links op de paal geldt voor het spoor links; een bord rechts van de paal geldt voor het spoor rechts van de paal. Een rood licht. Stoppen voor het sein. Bij verandering van het beeld mag de trein als deze nog niet tot stilstand is gekomen verder rijden tot langs het perron.
Een rechthoekig rood bord met witte rand op een paal evenwijdig aan het spoor. Een wit licht. Voorbijrijden toegestaan.
Laatste bijgewerkt: 28-3-2009


Terug naar de homepage Seinenboek