Armseinen voor trein- en rangeerbewegingen

Verklaring van de seinbeelden getoond door armseinen.

Seinbeeld
Omschrijving
Omschrijving des nachts
Verklaring van het seinbeeld
Voorseinen
Een zwart-witte of rood-witte paal met een seinarm met recht afgesneden uiteinde onder een hoek van 45° schuin omlaag.
Bij slechte zichtbaarheid kan de seinarm ook half wit zijn geschilderd
Een geel licht Snelheid verminderen tot 40 km/h en rekenen op stop. Geldt voor treinen.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Een zwart-witte of rood-witte paal met een seinarm met recht afgesneden uiteinde onder een hoek van 45° schuin omhoog.
Bij slechte zichtbaarheid kan de seinarm ook half wit zijn geschilderd
Een groen licht Voorbij rijden toegestaan. Geldt voor treinen.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Een zwart-witte paal met twee rechthoekige seinarmen, waarvan één vertikaal en de ander onder een hoek van 45° rechts omlaag.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Twee gele lichten op gelijke hoogte. Voorbij rijden toegestaan en snelheid begrenzen tot 40 km/h. Rekenen op stop. Geldt voor treinen.
Een zwart-witte paal met twee rechthoekige seinarmen, waarvan één onder een hoek van 45° rechts omhoog en de ander onder een hoek van 45° rechts omlaag.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Twee lichten op gelijke hoogte, het linker geel, het rechter groen.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Een zwart-witte paal met twee rechthoekige seinarmen, waarvan één vertikaal en de ander onder een hoek van 45° rechts omhoog.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Twee groene lichten op gelijke hoogte. Voorbijrijden toegestaan.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Enkelvoudige armseinen
Een zwart-witte of rood-witte paal met een seinarm met cirkelvormig verbreed uiteinde horizontaal.
Bij slechte zichtbaarheid kan de seinarm ook half wit zijn geschilderd
Een rood licht Stop voor treinen.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Een zwart-witte of rood-witte paal met een seinarm met cirkelvormig verbreed uiteinde onder een hoek van 45° schuin omhoog.
Bij slechte zichtbaarheid kan de seinarm ook half wit zijn geschilderd
Een groen licht Voorbij rijden toegestaan voor treinen.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Gecombineerde armseinen
Een zwart-witte of rood-witte paal met een seinarm met cirkelvormig verbreed uiteinde horizontaal. Daaronder een seinarm met recht afgesneden uiteinde onder een hoek van 45° schuin omlaag.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Een rood licht met daar recht onder een geel licht Stop voor treinen.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Een zwart-witte of rood-witte paal met een seinarm met cirkelvormig verbreed uiteinde onder een hoek van 45° schuin omhoog. Daaronder een seinarm met recht afgesneden uiteinde onder een hoek van 45° schuin omlaag.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Een groen licht met daar recht onder een geel licht Voorbij rijden toegestaan en snelheid begrenzen tot 40 km/h. Rekenen op stop. Geldt voor treinen.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Een zwart-witte of rood-witte paal met een seinarm met cirkelvormig verbreed uiteinde horizontaal.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Een groen licht met daar recht onder een groen licht Voorbij rijden toegestaan. Volgende sein toont voorbij rijden toegestaan
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Enkelvoudige vertakkingsseinen
Een zwart-witte of rood-witte paal met een seinarm met cirkelvormig verbreed uiteinde horizontaal. Daaronder een seinarm met recht afgesneden uiteinde onder een hoek van 45 ° schuin omlaag.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Een rood licht met daar recht onder een geel licht. Bovenste seinarm is zichtbaar door opschijnend licht. Stop voor treinen.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Een zwart-witte of rood-witte paal met een seinarm met cirkelvormig verbreed uiteinde onder een hoek van 45° schuin omhoog. Daaronder een seinarm met recht afgesneden uiteinde onder een hoek van 45° schuin omlaag.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Een groen licht met daar recht onder een geel licht. Bovenste seinarm is zichtbaar door opschijnend licht. Voorbij rijden toegestaan en snelheid begrenzen tot 40 km/h. Rekenen op stop. Geldt voor treinen.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Een zwart-witte of rood-witte paal met een seinarm met cirkelvormig verbreed uiteinde horizontaal.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Een groen licht met daar recht onder een groen licht. Bovenste seinarm is zichtbaar door opschijnend licht. Voorbij rijden toegestaan. Volgende sein toont voorbij rijden toegestaan
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Vertakkingsseinen
Twee of meer zwart-witte of rood-witte palen met aan iedere paal een seinarm. De palen staan samen op een bordes dat op een zwart-witte paal staat of tot een groep verenigd zijn op een seinbrug. De palen kunnen van gelijke of ongelijke hoogte zijn. De seinarmen zijn op het uiteinde verbreed en zwaluwstaartvormig. Beide armen staan horizontaal.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Twee of meerdere rode lichten op gelijke of ongelijke hoogte Stop voor treinen
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Twee of meer zwart-witte of rood-witte palen met aan iedere paal een seinarm. De palen staan samen op een bordes dat op een zwart-witte paal staat of tot een groep verenigd zijn op een seinbrug. De palen staan zijn van gelijke hoogte. De seinarmen zijn op het uiteinde verbreed en zwaluwstaartvormig. Een of meerdere seinarmen staat horizontaal. De andere staat schuin 45° naar boven.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Twee of meerdere lichten op gelijke hoogte. Een licht is groen de rest rood. Voorbijrijden toegestaan naar de richting die overeenkomt met de plaats van de schuin omhoog staande seinarm in het seinbeeld. Geldt voor treinen.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Twee of meer zwart-witte of rood-witte palen met aan iedere paal een seinarm. De palen staan samen op een bordes dat op een zwart-witte paal staat of tot een groep verenigd zijn op een seinbrug. De palen staan zijn van ongelijke hoogte De seinarmen zijn op het uiteinde verbreed en zwaluwstaartvormig. Een of meerdere seinarmen staat horizontaal. Een van de hoogste seinarmen staat schuin 45° naar boven.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Twee of meerdere lichten op ongelijke hoogte. Een van de hooggeplaatste lichten is groen de rest rood. Voorbijrijden toegestaan naar de richting die overeenkomt met de plaats van de schuin omhoog staande seinarm in het seinbeeld. Geldt voor treinen.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Twee of meer zwart-witte of rood-witte palen met aan iedere paal een seinarm. De palen staan samen op een bordes dat op een zwart-witte paal staat of tot een groep verenigd zijn op een seinbrug. De palen staan zijn van ongelijke hoogte. De seinarmen zijn op het uiteinde verbreed en zwaluwstaartvormig. Een of meerdere seinarmen staat horizontaal. Een van de laagste seinarmen staat schuin 45° naar boven.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Twee of meerdere lichten op ongelijke hoogte. Een van de laaggeplaatste lichten is groen de rest rood. Voorbijrijden toegestaan met een snelheid niet hoger dan 40 km/h naar de richting die overeenkomt met de plaats van de schuin omhoog staande seinarm in het seinbeeld. Geldt voor treinen.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Twee zwart-witte palen met ieder een hoofdseinarm. De palen staan op een bordes, dat op een zwart-witte paal staat of tot een groep verenigd zijn op een seinbrug. De seinarmen zijn op het uiteinde verbreed en zwaluwstaartvormig ingesneden. Zij staan op gelijke hoogte. Een van de seinarmen wijst onder een hoek van 45° rechts omhoog, de andere seinarm staat horizontaal. Onder de horizontale seinarm hangt een seinarm met recht afgesneden uiteinde onder een hoek van 45° schuin omlaag..
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Drie op een bordes geplaatste of op een seinbrug tot groep verenigde lichten. Op gelijke hoogte staan een groen en een rood licht. Verticaal onder het rode licht wordt een geel licht getoont. Voorbijrijden toegestaan en snelheid verminderen tot lage snelheid. De trein wordt geleid naar de richting die overeenkomt met de plaats van de schuin omhoog staande seinarm in het seinbeeld. Rekenen op stop, de trein wordt naar een spoor geleid waar doorrijden niet is toegestaan. Geldt voor treinen.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Een zwart-witte paal met twee seinarmen van ongelijke lengte aan het uiteinde circelvormig verbreed. Beide seinarmen staan waterpas.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Twee onder elkaar geplaatste rode lichten. Stop.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Een zwart-witte paal met twee seinarmen van ongelijke lengte aan het uiteinde circelvormig verbreed. De lange arm wijst onder een hoek van ongeveer 45° schuin naar rechts omhoog, de andere seinarm staat waterpas.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Twee onder elkaar geplaatste lichten waarvan één groen en één rood. Voorbijrijden toegestaan. De trein wordt geleid naar de richting die overeenkomt met de plaats van de schuin omhoog staande seinarm in het seinbeeld. De onderste seinarm komt overeen met de rechtse, de bovenste met de linkse richting.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Een zwart-witte paal met twee seinarmen van ongelijke lengte aan het uiteinde circelvormig verbreed. De korte arm wijst onder een hoek van ongeveer 45° schuin naar rechts omhoog, de andere seinarm staat waterpas.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Twee onder elkaar geplaatste lichten waarvan één groen en één rood. Voorbijrijden toegestaan met een snelheid van ten hoogste 40 km/h. De trein wordt geleid naar de richting die overeenkomt met de plaats van de schuin omhoog staande seinarm in het seinbeeld. De onderste seinarm komt overeen met de rechtse, de bovenste met de linkse richting.
Indien de paal rood-wit i.p.v. zwart-wit is geschilderd dan geldt deze ook voor rangeerbewegingen.
Automatische armseinen
Een zwart-witte paal met een naar het uiteinde verbrede en recht afgesneden seinarm onder een hoek van 45° schuin rechts omlaag.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Een geel licht. Snelheid minderen tot 30 km/h (later 40 km/h); de remming voortzetten tot de trein binnen zichtafstand voor een stop tonend vast sein tot stilstand gebracht kan worden.
Het sein werkt automatisch
Een zwart-witte paal met een naar het uiteinde verbrede en recht afgesneden seinarm onder een hoek van 45° schuin rechts omhoog.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Een groen licht. Voorbijrijden toegestaan.
Het sein werkt automatisch
Een zwart-witte paal met een naar het uiteinde verbrede en boogvormig afgeronde seinarm horizontaal.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Een rood licht. Stop.
Het sein werkt automatisch
Een zwart-witte paal met een naar het uiteinde verbrede en boogvormig afgeronde seinarm onder een hoek van 45° schuin rechts omhoog.
Bij slechte zichtbaarheid kan/(kunnen) de seinarm(en) ook half wit zijn geschilderd.
Een groen licht. Voorbijrijden toegestaan.
Het sein werkt automatisch
Laatste bijgewerkt: 6-6-2009


Terug naar de homepage Seinenboek