V-CVL toestellen


V-CVL staat voor Vereenvoudigde-Centrale VerkeersLeiding.

In de periode 13 december 1970 tot 15 december 1974 is door NS met een proefopstelling van een V-CVL toestel een test uitgevoerd op het station Bedum. Het gebruikte toestel had een afwijkende uitvoering zoals op de hiervolgende foto is te zien. Het toestel was geplaatst op het station Groningen.


Het proef V-CVL toestel voor Bedum te Groningen d.d. 20 maart 1971. (Foto J.G.C. van de Meene)Na een succesvolle afsluiting van deze proef zijn vanaf het jaar 1974 een aantal V-CVL toestellen in dienst gesteld.


Het V-CVL toestel van de spoorlijn Hoorn - Enkhuizen te Hoorn d.d. 31 augustus 1982 ( Foto W. Vos )


Bij V-CVL is er n bedieningstoestel in een centrale post. De opzet hiervan, de plaatsing en bediening en de signalering van de bediende seinen vertonen veel overeenkomsten met de CTC-toestellen, maar ze zijn eenvoudiger en hebben minder mogelijkheden. Door de concentratie van de bediening op n centrale post werd een besparing op de personeelskosten bereikt doordat op de tussenliggende stations geen bedieningspersoneel meer nodig was.

Er zijn in Nederland 7 V-CVL toestellen geplaatst.
In de onderstaande tabel is een opsomming gegeven van alle V-CVL beveiligingen.

PostEmplacementDatum indienststellingDatum buitendienststellingBijzonderheden
AmersfoortBarneveld Centrum9 november 19734 mei 1998
GroningenGroningen Noord15 december 1974?
Sauwerd15 december 1974?
Bedum13 december 197015 december 1974>> Proefopstelling
Bedum15 december 1974?
Stedum8 april 1975?
Loppersum??
Appingedam??
Delfzijl??
Winsum - Roodeschool19 september 1983?
Hardegarijp - Vierverlaten5 oktober 1983?>> Integra toestel
HengeloVroomshoop?17/18 maart 2001
Vriezenveen?17/18 maart 2001
HoornHoorn13 mei 1974 mei 1993>>In de periode april 1992 tot mei 1993 VPI (Vital Processor Interlocking) met een omschakelmogelijkheid naar V-CVL ().
Hoorn Kersenboogerd29 mei 1983 mei 1993
Hoogkarspel14 mei 1974 mei 1993
Bovenkarspel - Grootebroek14 mei 1974 mei 1993
Enkhuizen14 mei 1974 mei 1993
Obdam? 23 juni 1996>>Voorheen een TPRB beveiliging
UtrechtKesteren - Tiel19807 mei 1999
Lunteren8 november 197324 december 1999>>Opgenomen in het V-NX tableau Utrecht - Arnhem
Veenendaal Centrum?24 december 1999>>Opgenomen in het V-NX tableau Utrecht - Arnhem
ZevenaarDidam25 oktober 197821 mei 1999
Wehl25 oktober 197821 mei 1999
Doetinchem25 oktober 197821 mei 1999
ZwolleHeino10 mei 1976?
Raalte11 mei 1976?
Nijverdal12 mei 1976?


() Als eerste is een proef gehouden in 1992 met het systeem en dit verving de relaisbeveiliging van Hoorn - Enkhuizen. De bediening van de gehele beveiliging gebeurd nog steeds door EBP. De veiligheidscicuits die eerst nog in combinatie met EBP werden toegepast, zijn vervangen door VPI, een electronische beveiliging.
Het verschil tussen EBS en VPI zijn de computers. Bij EBS word elk computer-systeem dubbel uitgevoerd. Alle commando's worden door 2 onafhankelijke computers synchroon verwerkt. De uitkomsten worden met elkaar vergeleken. Bij een verschil wordt het commando (rijweg instelling bijvoorbeeld) niet uitgevoerd.
Bij VPI is echter maar n enkele processor die alle functies van de beveiliging verzorgt. De controle vindt op een andere manier plaats dan met EBS. Dit gebeurt door achteraan de code's die in de processor gebruikt worden een controle getal te hangen welke door een wiskundige functie bepaald is. Hiermee wordt de code gecontroleerd en kunnen onjuistheden worden voorkomen. Daarnaast zijn er nog een aantal (grote) verschillen.

Beschrijving tableau

Het tableau bestaat uit een aantal kasten van ongeveer 50 cm breed.
Op deze panelen staat een gestileerde afbeelding van het emplacement met daarop verschillende bedieningsknoppen.


Een tekening van het tableau van Hoorn met daarop de verschillende knoppen en signaleringen. 1. De wissels van V-CVL stations zijn:


 2. De automatisch werkende wissels leiden normaal naar het aankomstspoor terwijl de centraal bediende wissels worden omgelegd door middel van wisselschakelaars.
  De wissels in Hoorn, Hoorn Kersenboogerd en Enkhuizen zijn bediende wissels terwijl de wissels in Hoogkarspel en Bovenkarspel automatisch werkende wissels zijn.

 3. Wisselschakelaars en -lampjes

 4. Seinschakelaars 5. Deze schakelaars kunnen in twee standen worden omgelegd in de richting waar de trein moet rijden. Het symbool geeft aan dat de seinbediening afhankelijk is van een achter het sein liggende AKI of AHOB.
  De inrijseinen van V-CVL stations zijn meestal automatisch werkende lichtseinen zonder "P". Indien het wissel achter het sein een centraal bediend wissel, dan is het sein een bediend sein.
  De uitrijseinen moeten voor alle vertrekkende treinen uit de stand "stop" worden gebracht.

 6. Seinverlichting hoog-laag 7. Op het toestel is ook een schakelaar aangebracht 'seinverlichting hoog-laag'. Hiermee kunnen alle bediende seinen en de cijferbakken van de toeleidende P-seinen gedimd worden ('s avonds en 's nachts).

 8. Storingen 9. Storingen ten slotte, worden ook op het tableau gesignaleerd. Het gaat hierbij om: stroomvoorziening, wissels vrijmaken, aarde en codegever.

 10. Stroomvoorziening en wissels vrij maken

 11. Het gaan branden met rood knipperlicht geeft aan dat er een storing is opgetreden in het voedingssysteem van de V-CVL installatie.
  Het gevolg kan zijn dat een deel van de spoorrelais afvalt en de wissels vergrendeld worden en de betrokken seinen op rood vallen. Het tableau geeft dan de beruchte 'kerstboom' te zien (alle rode vergrendelingslampjes branden). Als de spanning weer terug komt dooft het storingslampje en zal een groen lampje boven de knop 'wissels vrijmaken' gaan branden.
  Door op de knop te drukken komen de wissels na verloop van 2 minuten weer vrij.

 12. Aarde en codegever

 13. De storing aarde spreekt voor zich. Het lampje codegever werkt als volgt. Als het lampje codegever brandt, dan betekent dit een storing in de knipperspanningsvoorziening (laat een sein knipperen) voor de seinverlichting.
  In de schakelingen zijn voorzorgsmaatregelen ingebouwd die voorkomen dat een sein dat 'groen knipper' toont niet opeens groen gaat tonen, wat een veel beter seinbeeld is dan de omstandigheden toestaan.


     

Het V-CVL toestel van de spoorlijn Groningen Noord - Delfzijl te Groningen d.d. 22 maart 1975 ( Foto's: W. Vos )Het V-CVL toestel van de spoorlijn Groningen Noord - Delfzijl / Roodeschool te Groningen d.d. 27 april 1985 (Foto: W. Vos )Het V-CVL toestel van de spoorlijn Zwolle - Wierden te Zwolle d.d. 1 december 1977 ( Foto: W. Vos ).
Dit toestel was van een afwijkend type en werd door het personeel op de post het "babyplankje" genoemd.Terug naar Hometerug naar Uitleg