Overlay Track Circuit (OTC) schakeling
Een extra sectie is een vrij dure oplossing en daarom is gezocht naar een goedkopere, welke is gevonden in de zogenaamde O.T.C. (Overlay Track Circuit). Men spreekt ook wel van een "gesuperponeerde spoorstroomloop" wat in het nederlands wil zeggen; een stroomloop in een stroomloop.
De ene stroomloop is de spoorstroomloop in de sectie van de vrije baan en de andere een 10 kHz voeding die ter plaatse van het wissel op het spoor gezet wordt. Deze twee stroomlopen werken geheel onafhankelijk van elkaar, er vindt geen wederzijdse be´nvloeding plaats.
De principe werking is als volgt:
Een zender zendt een 10 kHz signaal uit dat wordt opgepikt door een ontvanger, waarbij de spoorstaven en de as van de trein als geleiders van dit signaal fungeren.
Dus de ontvanger krijgt alleen een signaal binnen als het spoor ter plaatse van de aansluitkabels van de O.T.C. aan het spoor bezet is. Aan de uitgang van de ontvanger is een relais geschakeld welke aantrekt als het signaal binnenkomt, dus als het spoor bezet is.
Dit is dus een schakeling volgens werkstroomprincipe.

Trekt het O.T.R. relais door storing niet aan dan is het enige resultaat dat het handwissel niet vrijgemaakt kan worden, wat dus wel vertraging kan opleveren maar geen onveilige situatie.

Voor de O.T.C. sectie zijn geen isolerende lassen in het spoor nodig, omdat de O.T.C. "zelfbegrenzend" is.
Denk hierbij aan een radiozender, die heeft ook een bepaalde reikwijdte.
De O.T.C. schakeling is dus maar werkzaam in een beperkt gebied. De O.T.C. voeding wordt op ca. 25 meter vanaf de voorkant van het wissel op het spoor gebracht met behulp van railaansluitpotjes.
Het O.T.R. relais zal aantrekken als de eerste wielas de potjes tot op ca. 5 meter genaderd is en weer afvallen als de laatste wielas ca. 20 meter voorbij de potjes is.
Na omleggen van het handwissel rijdt de trein de spooraansluiting op.
De rangeerder legt het handwissel weer terug; de grendelschuif erop en draait de grendelknop weer terug in de 0 stand.
De O.T.R. is inmiddels weer afgevallen en zodra de grendelknop teruggedraaid is wordt de sectie in het hoofdspoor weer vrijgemaakt en is de normale situatie weer hersteld.


Terug naar Hometerug naar Uitleg