Integra toestellenNa een wat 'mislukte' proef met het V - NX systeem is de NS verder gaan zoeken naar een overzichtelijk systeem dat al in de handel was. Uiteindelijk is dit bij de firma Integra in Zwitserland gevonden. Al sinds het begin van de vorige eeuw levert Integra aan diverse Zwitserse spoorwegmaatschappijen (SBB, RhB, BOB e.a.) complete beveiligingsoplossingen, van tableau tot relaisruimtes.
De NS had al hun eigen relaisbeveiliging, het ging dus alleen om het bedieningstoestel zelf. In 1955 heeft Integra het Domino systeem ontwikkeld; een multifunctioneel tableau bestaande uit losse vierkante blokjes waarop sporen, symbolen, knoppen e.d. aangebracht zijn. Door de blokjes, domino's genaamd, samen te voegen, kan een tableau worden opgebouwd.
Door enkele aanpassingen kon gemakkelijk de bestaande uitvoering van domino's toegepast worden als het V-NX systeem. Het eerste toestel is in 1974 voor proef gebruikt op Utrecht CS en is in 1976 in sterk verbeterde uitvoering algemeen toegepast. De fout die bij V - NX is gemaakt is wederom ook weer in de Integra van Utrecht terecht gekomen: de onoverzichtelijkheid.
Door toepassing van maar enkele lampjes op een zeer groot kijktableau konden ook hier moeilijk de rijwegen onderscheiden worden. Later is bij andere tableau's het overzicht door gebruik van het 10-dubbele aan lampjes weer sterk verbeterd.

Er bestaan drie types toestellen:

- Bedieningstoestel met signaleringen (zonder kijktableau)


Het Integra toestel van Leeuwarden te Groningen.
(Foto: W. Vos)


- Bedieningstoestel met signaleringen en kijktableau

     

Het bedieningstableau met signaleringen (links) en het kijktableau (rechts) van station Meppel te Zwolle.
( Foto's: W. Vos )


- Bedieningstoestel zonder signaleringen en kijktableau

     

Het bedieningstableau zonder signaleringen (links) en het kijktableau (rechts) te Zwolle.
( Foto's: W. Vos )De bediening van de Integratoestellen was vrijwel indentiek aan de bediening van het V - NX toestel. De seinknoppen, eindknoppen en rijrichtingsknoppen waren uitgevoerd met een witte of zwarte ring. De knoppen met een zwarte ring gelden voor rijwegen van links naar rechts terwijl de knoppen met een witte ring gelden voor rijwegen van rechts naar links.

In de onderstaande afbeeldingen worden de verschillende onderdelen van het bedieningstableau nader toegelicht.
Een verklaring van het tableau met daarop de verschillende knoppen en signaleringen.Een beschrijving van de bedieningshandelingen.

      

Het kijktableau van Uitgeest (links) en Alkmaar (rechts).
De gele lijnen geven een spoorzetting aan en de groene lijnen een ingestelde rijweg.
(Foto's: W. Vos)
De tekening van het Integra-tableau van Leeuwarden.
(Tekening: Sven Zeegers SporenplanOnline)


Terug naar de Homepagina     Terug naar de uitlegpagina